Nasze kampanie
 
Spotkania Klubów „Polonia Christiana”.

• 21 stycznia w Opolu gościliśmy Zbigniewa Modrzejewskiego, filozofa, który przez 30 lat obserwował życie społeczne w Niemczech, z wykładem pt. Utopie, dystopie, teorie spiskowe.

• 27 stycznia w Warszawie prof. Robert Ptaszek wygłosił prelekcję pt. Dlaczego i jak sekty zmieniają ludzi?

• 17 lutego w Krakowie red. Bogdan Dobosz wystąpił z referatem: Tęczowy terror. Ceniony redaktor i korespondent z Francji spotkał się także z naszym Klubem w Warszawie, gdzie 24 lutego miał miejsce jego odczyt: Wpływ wyborów prezydenta Francji na Europę i Polskę.

• 15 marca Opole gościło dr Aldonę Ciborowską, ekspertkę w zakresie badań nad celami zrównoważonego rozwoju i instytucjami realizacji globalnych agend społeczno-ekonomicznych, a także br. Tadeusza Rucińskiego FSC, doświadczonego katechetę i wychowawcę młodzieży, z wystąpieniem pt. Globalizm atakuje – bez względu na Ukrainę, poświęconym propagandzie środowisk globalistycznych sączonej dzieciom i młodzieży szkolnej.

Następnego dnia naszych Szacownych Gości przyjął także Klub „Polonia Christiana” w Rybniku.