Strony Maryjne
 
Matka Pocieszenia z Lubiszewa Tczewskiego

Rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus – Matki Pocieszenia znajdująca się w parafii pw. Świętej Trójcy w Lubiszewie Tczewskim na Kociewiu powstała w 1360 roku. W 1997 roku tutejszy kościół parafialny został podniesiony do rangi sanktuarium.


Statua ma 80 centymetrów wysokości i jest wykonana z drewna pokrytego złoceniem. W XVIII wieku głowy Maryi oraz Dzieciątka zostały przyozdobione srebrnymi koronami, a obie postacie szatami barokowymi. W tym samym czasie przy parafii powstało Bractwo Matki Pocieszenia.


Tradycja ustna oraz dokumenty wizytacyjne biskupów Archidiakonatu Pomorskiego przekazują informacje o licznych cudach za przyczyną Matki Bożej Pocieszenia. Świadectwem skuteczności zanoszonych tu modlitw są wota składane przez wdzięcznych wiernych. Jak podaje strona parafii, jedno z nich przedstawiało zjawiającą się w obłokach Matkę Najświętszą z Panem Jezusem oraz klęczące dwie osoby, niewiastę i mężczyznę, w szlacheckim ubraniu. Do czasów obecnych zachowała się jedynie część wotów; przedstawiają one dwa srebrne serca, część ręki i nogi oraz ozdobne hafty.


O ufności we wstawiennictwo Matki Bożej i wierze w łaski płynące od Dzieciątka Jezus świadczy również śpiewana tu niegdyś pieśń zawierająca słowa: Nie ma smutku albo żałości, która by tu nie doznała ulgi, chorzy, a nawet i na wpół umarli znajdą tu ratunek.


Po II wojnie światowej ksiądz proboszcz Paweł Lubiński rozpoczął starania o odnowienie kultu maryjnego w podległej sobie parafii Lubiszewo. Wysiłki te kontynuował jego następca ks. Roman Misiak, który doprowadził do koronacji figur Pana Jezusa i Matki Bożej poświęconymi przez Jana Pawła II koronami papieskimi w dniu 31 sierpnia 1997 roku. W tym samym dniu, dekretem biskupa pelplińskiego, w Lubiszewie ustanowiono Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

JK