Wizerunek przeciwników homoseksualizmu tworzy się w ten sposób, by wszyscy chcieli się odciąć od "tak odrażających typów".
Przeworsk jest miastem w województwie podkarpackim, położonym 35 km na wschód od Rzeszowa, na pograniczu Pradoliny Podkarpackiej i Pogórza Rzeszowskiego, nad rzeką Mleczką. Miejscowość ta słynie w całej metropolii przemyskiej z sanktuarium Bożego Grobu. Tu w miejscowym kościele parafialnym pw. Ducha Świętego, obecnie Bazylice Kolegiackiej należącej niegdyś do znamienitego zakonu bożogrobców znajduje się jedna z nielicznych w kraju kaplica Bożego Grobu. Zbudowana na przełomie XVI i XVII wieku jest nie tylko cennym zabytkiem architektury, ale przede wszystkim miejscem kultu tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Na podstawie faktów można powiedzieć, że każdy, kto chce prace nad konstytucją zahamować, może liczyć zawsze na radykalizm lewicowy. Natomiast każdy, kto dąży do wzmocnienia prawa do życia od poczęcia, napotyka na opór zorganizowany wokół SLD, lecz zawdzięczający swą siłę wsparciu rzekomych "sił umiarkowanych". Może jednak nie o umiar tu chodzi, lecz o lęki ukształtowane pod naciskiem "Gazety Wyborczej", sterującej debatą publiczną w latach dziewięćdziesiątych?
Można przyjmować różne kryteria prawicowości i lewicowości. Jednym z takich kryteriów może być stosunek do obecności instytucji państwa w życiu społecznym czy też do wolności w gospodarce. Jednak te kryteria wydają się coraz bardziej blednąć na rzecz innego, którym jest stosunek do obecności Dekalogu w życiu społecznym.
Początki działań związanych z wprowadzeniem do szkół edukacji seksualnej należy wiązać z założoną w 1928 r. w Berlinie przez Mangusa Hirschfelda Światową Ligą Reformy Seksualnej, skupiającą znanych wówczas liberalnych seksuologów.
Minione lata panowania totalitarnego systemu pozostawiły bolesną spuściznę dopuszczenia przez prawodawstwo masowego zabijania dzieci nienarodzonych. Zjawisko to dotyka zresztą znacznych obszarów współczesnego świata. Dlaczego? Bo człowiek zdany na autorytet wprowadzonego przez siebie prawodawstwa - ginie.
Posunięcia ministerstwa edukacji są jak najbardziej uzasadnione. Nie mamy do czynienia z żadną edukacją seksualną młodzieży, ale homoseksualną deprawacją młodzieży. Trzeba sobie zdawać sprawę, że akcje homoseksualnego lobby, takie jak rozdawanie dzieciom w szkołach ulotek propagujących zachowania homoseksualne, ma szerszy kontekst.
Katolik musi być zwolennikiem bezwarunkowej ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie zabijania dzieci nienarodzonych bez względu na okoliczności ich poczęcia jest jednoznaczne: zabicie dziecka w łonie matki jest grzechem z kategorii najgorszych przewinień, tzn. grzechem wołającym o pomstę do nieba.
Dziewiętnastowieczny filozof Hans Vaihinger wypracował kierunek, który przyjęto nazywać "fikcjonalizmem". Kluczową kategorią jego systemu było bowiem pojęcie "jak gdyby" (Als Ob), wyrażające status fikcji, istniejących tylko w umyśle, lecz do rzeczywistości nieadekwatnych, mimo to jednak w świecie rozpowszechnionych i życiowo użytecznych.
Mija bez mała dziesięć lat od czasu opracowania przez Klub Konserwatywny w Łodzi memorandum oświatowego. W tamtym czasie zwracano uwagę na niebezpieczną tendencję umacniania się programowego laicyzmu w dziedzinie edukacji. Obecnie, wraz z reformą systemu oświaty, uzyskał on całkowitą dominację na poziomie paradygmatycznym. Najistotniejszą cechą wdrażanej od kilku lat reformy edukacji jest przejście od kultury opartej na ideałach do kultury, którą można nazwać kulturą towaru. Bardzo wyraźny jest tu wpływ ideologii marksistowskiej, w której przyjmuje się założenie, że to praca czyni człowieka, człowiek jest pracą, praca jest towarem i miarą ludzkiej wartości.
... 
830
831
832
833
834
835
836
837
838
...