Nasze kampanie
 
Brońmy życia

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi apeluje do wszystkich swych sympatyków i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w akcję antyaborcyjną, w ramach której do Marszałka Sejmu wysyłane są e-maile z apelem o wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu gwarantującego prawo do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Apelujemy, by wszyscy nasi przyjaciele wysyłali e-maile, jak również w inny sposób (telefonicznie, wizyty w biurach poselskich) domagali się jesnego stanowiska w kwestii obrony życia.

SKCh w ramach tej akcji rozesłało do polskich domów kolejną partię książek pt. 50 pytań i odpowiedzi o aborcji. To bardzo ważny głos w debacie publicznej dotyczącej ochrony życia. Więcej na stronie www.nienarodzeni.org.pl.