Strony Maryjne
 
Matka Boża Wieleńska Ucieczka Grzeszników

Wśród wielu sanktuariów Archidiecezji Poznańskiej szczególnie wyróżnia się to w Wieleniu Nadobrzańskim, niewielkiej miejscowości, leżącej około 30 km na północny zachód od Leszna. Tutaj bowiem odbiera cześć Matka Boża, jako Ucieczka Grzeszników.

Początki kultu Matki Bożej Ucieczki Grzeszników sięgają w Wieleniu drugiej połowy XIII wieku. Został on rozwinięty przez cystersów, którzy przybyli tutaj w 1285 roku. Wcześniejsza tradycja głosi jednak, iż Matka Boża ukazała się ubogiej pasterce na pniu lipowym i wyraziła życzenie, by w tym miejscu wybudowano kościół. Pewien artysta wyrzeźbił z niego figurę Maryi, którą ustawiono w miejscu objawienia. Dalsze jej losy nie są dokładnie znane. Jakiś czas potem rzeźba zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, a ta, która znajduje się w obecnej świątyni wykonana jest również z drzewa lipowego, mierzy 120 centymetrów długości i powstała w XV stuleciu. Matka Boża trzyma na prawym ręku Dzieciątko, a w lewej dłoni dzierży jabłko.

Pierwszy kościół, drewniany, zbudowali w Wieleniu wspomniani już cystersi. W pierwszej połowie XVIII w. mnisi ufundowali kościół murowany, który istnieje do dzisiaj. Figura Ucieczki Grzeszników znajduje się w głównym ołtarzu. Sanktuarium odwiedzane jest przez licznych pielgrzymów z całej Wielkopolski, a także spoza regionu. Pątnicy błagają o łaskę nawrócenia, przemianę życia, wyzwolenie z nałogów. W roku 1783 r. papież Pius VI udzielił odpustu zupełnego pielgrzymom, którzy w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny lub w jego oktawie nawiedzą sanktuarium Matki Bożej w Wieleniu. Ponadto 2 lipca w święto Matki Bożej Wieleńskiej odbywa się tutaj wielki odpust. Przybywający przed oblicze swej Pani pielgrzymi zanoszą wołania: Ty, Maryjo, każdego przygarniasz, wszystkich kochasz, bo jesteś Ucieczką wszystkich grzeszników. O łaskach, jakich wierni doznają w Wieleniu, świadczą liczne wota. Niestety zaginęły cysterskie dokumenty, w których mnisi spisywali wielkie łaski, otrzymywane za przyczyną Wieleńskiej Pani. Figura Matki Bożej Wieleńskiej została koronowana na prawie diecezjalnym w 1993 roku przez abp. Jerzego Strobę. W nocy z 17 na 18 czerwca 2003 roku korony Maryi i Dzieciątka zostały skradzione. Jednak już 3 lipca 2005 roku metropolita poznański abp Stanisław Gądecki koronował figurę Matki Bożej Ucieczki Grzeszników na prawie papieskim.

BB