Recenzja
 
Dusze ofiarne

Dusze ofiarne to nowa pozycja, która ukazała się na półkach księgarń dzięki krakowskiemu Wydawnictwu Esprit. Jej autor Saverio Gaeta analizuje wizje takich mistyczek jak Luiza Piccarreta, Aleksandrina Maria da Costa, Natuzza Evolo, Marta Robin czy Teresa Neumann, zwracając uwagę na to, że ich proroctwa są ze sobą ściśle powiązane. Stanowią jednocześnie ostrzeżenie dla całej ludzkości. Każda z nich otrzymała szczególne wezwanie, by stać się duszą ofiarną – za grzeszną ludzkość.

Z autorem książki rozmawia Magdalena Bukowska.

 

Kim są dusze ofiarne? Do czego są powołane?

– Są to ludzie wielkiej wiary, często proste i skromne kobiety, które złożyły swoje życie w osobistej ofierze Panu Bogu, biorąc na siebie cierpienia, które w przeciwnym razie dotknęłyby całą ludzkość. Te osoby otrzymały wyraźne zadanie opisania tego, co przeżyły i przekazania świadectwa o otrzymanych proroctwach.


Wiemy, że proroctwa wielu mistyków spełniły się. Proszę podać jakieś przykłady.

– Takie proroctwa mają za zadanie pokazać, że przesłania otrzymywane przez dusze ofiarne naprawdę pochodzą od Boga. Już Katarzyna Labouré, której w roku 1830 w Paryżu ukazała się Matka Boża, usłyszała od niej: Pośród paryskiego duchowieństwa będą ofiary. Ksiądz arcybiskup umrze. Katarzyna przewidywała, że stanie się to 40 lat później. W roku 1871 arcybiskup Paryża Georges Darboy został rozstrzelany przez komunardów…

W 1846 roku Melania Calvat i Maksymin Giraud usłyszeli w La Salette przepowiednię Maryi, że nastąpią dramatyczne wydarzenia dotyczące zbiorów. W 1847 roku zaczęły się we Francji problemy z pszenicą, orzechami, winogronami i ziemniakami. Doprowadziły one do klęski głodu.

Na początku XX wieku Luiza Piccarreta przewidziała m.in. wojnę między Rosją a Japonią i następującą po niej I wojnę światową…

Bruno Cornacchiola przepowiedział m.in. zabójstwo włoskiego polityka Aldo Moro w 1978 roku i wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku.

Sens tego wszystkiego objaśniła siostra Łucja z Fatimy: Ludzie sami przygotowują sobie karę. Pan Bóg ostrzega nas i wzywa na dobrą drogę, z poszanowaniem wolności, którą nam dał; dlatego też to ludzie są za to odpowiedzialni.


Kościół podchodzi do przesłania mistyków w sposób dość krytyczny. Na przykład św. Siostra Faustyna doświadczyła wielu przeciwności. Dlaczego tak się dzieje?

– Przede wszystkim dlatego, że trudno jest w krótkim czasie stwierdzić, że dane przesłanie pochodzi od Boga. Natomiast język mistyków – w sposób szczególny w ostatnich czasach – bywa interpretowany jako nie w pełni zgodny z aktualnym nurtem nauczania Kościoła, w którym kładzie się większy nacisk na miłosierdzie niż na sprawiedliwość. A te Boże atrybuty – według mistyków – znajdują się przynajmniej na tym samym poziomie! Z drugiej strony warto jednak podkreślić, że Kościół wiele tych dusz ofiarnych wyniósł na ołtarze. Tak stało się np. w przypadku Ojca Pio czy Siostry Faustyny.


Czy dusze ofiarne otrzymały proroctwa dotyczące przyszłości Kościoła? Zauważa się, że teraz Kościół przechodzi przez głęboki kryzys…

– W wielu proroctwach wskazuje się, że Kościół będzie musiał zmierzyć się z głębokim kryzysem i że niektóre ważne aspekty wiary katolickiej zostaną zakwestionowane. Kościół będzie musiał przejść próbę, która go oczyści. Jednak my, wierzący, nie powinniśmy się tego bać. Ponad wszystko musimy wierzyć i ufać Chrystu­sowi!


Na koniec zapytam jeszcze o Maryję. Dlaczego jest Ona tak ważna w życiu Kościoła? Jaką relację z Matką Bożą miały dusze ofiarne?

– W sferze wiary Matka Boża jest tą, która trzyma nas za rękę i prowadzi do Jezusa. W żadnym objawieniu Maryja nie stawia siebie przed swoim Synem. Zachęca nas zawsze do stawiania w centrum Eucharystii i nawrócenia na Ewangelię. I to właśnie zrozumiały oraz przeżyły dusze ofiarne, rozmawiając z Maryją, otrzymując Jej nauki i proroctwa. Prawdziwa i głęboka więź z Matką Bożą prowadzi nas zawsze do jej Syna! Wielu mistyków postrzegało ją jako opiekunkę; Matkę, która się o nas troszczy i pragnie naszego zbawienia.