Finał kampanii „Miłosierdzie Boże”

sierpień 2023
Finał kampanii „Miłosierdzie Boże”

Finał kampanii „Miłosierdzie Boże”

Na początku marca do Przyjaciół naszego Stowarzyszenia z całej Polski trafiło 320 000 przesyłek związanych z uroczystością Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Znajdowała się w nich książeczka pt. Zanim przyjdzie sprawiedliwość…, autorstwa Bogusława Bajora, redaktora naczelnego „Przymierza z Maryją”, która przybliża najistotniejsze fakty z historii objawień doświadczonych przez św. Siostrę Faustynę i kultu Miłosierdzia Bożego.

Do broszury został dołączony poświęcony duży obrazek Jezusa Miłosiernego, kod z dostępem do filmu pt. Miłosierdzie. O łasce i potępieniu oraz karta na podziękowania i prośby, którą można było odesłać na adres Stowarzyszenia.  Nasi Przyjaciele chętnie skorzystali z tej możliwości. Napłynęło do nas 17 815 kart ze sprawami wiernych, które zostały złożone przed Jego Miłosiernym Obliczem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie.

Tam też 17 sierpnia o godzinie 15.00 czasu polskiego, w 21. rocznicę poświęcenia świata Miłosierdziu Bożemu przez św. Jana Pawła II, została odprawiona Msza Święta i odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia za wszystkich uczestników naszej kampanii.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę piękną akcję. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim inicjatywom pomożemy kolejnym naszym bliźnim zbliżyć się do Chrystusa!