Nasze kampanie
 
Legalizacja homo-związków - wyzwanie rzucone Polsce

SKCh rozesłało wszystkim posłom oraz senatorom RP, a także wszystkim polskim kardynałom, arcybiskupom i biskupom broszurę pt. „Legalizacja związków homoseksualnych - wyzwanie rzucone chrześcijańskiej Polsce". Członkowie SKCh pragną w ten sposób zaprotestować przeciwko planom lewicy, by w naszym kraju zalegalizować sodomię. Polscy parlamentarzyści otrzymali dodatkowo broszury, opisujące przerażające skutki praktykowania homoseksualizmu.