Nasze kampanie
 
Pokaz audiowizualny o Fatimie

9 stycznia w Katowicach członkowie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej zaprezentowali pokaz audiowizualny pod nazwą „Orędzie fatimskie nadzieją dla Polski". Po pokazie tradycyjnie już odbyła się dyskusja.