Strony Maryjne
 
Matka Boża Byszewska - Królowa Krajny

Niespełna 30 kilometrów na północny zachód od Bydgoszczy leży Byszewo. Niewielka miejscowość, pięknie położona pośród falistego terenu i czystych jezior, słynie z sanktuarium i żywego od stuleci kultu Matki Bożej Byszewskiej - Królowej Krajny.

Maryja, od momentu przybycia na te ziemie cystersów w 1253 roku, zajmuje szczególne miejsce w świadomości i w sercach parafian i licznych pielgrzymów.

Łaskami słynący obraz znajduje się w barokowym ołtarzu głównym i przedstawia Matkę Bożą z Jezusem na prawym ręku. Maryja ubrana w ciemnoczerwoną suknię, okryta jest płaszczem. W lewej ręce Boża Rodzicielka trzyma berło, prawą przytrzymuje Dzieciątko. Jezus prawą dłoń wznosi do błogosławieństwa, zaś w lewej rączce trzyma biały kwiat, który pokazuje (ofiarowuje?) Swej Matce. Z tyłu obrazu widniał niegdyś łaciński napis: Witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu, witaj Panienko, słodka ozdobo, chwało pierwsza moja. Wizerunek został namalowany przez nieznanego artystę w XV wieku. Jest to obecnie najstarszy łaskami słynący obraz w dawnej diecezji chełmińskiej.

Pod pozłacaną, wysadzaną kamieniami koroną Królowej Krajny kryje się pierwotna korona, malowana w stylu gotyckim. Na odwrotnej stronie cudownego obrazu przebijają ślady gotyckiego obrazu, przedstawiającego scenę męczeństwa św. Bartłomieja.

Interesująca jest historia byszewskiego obrazu, który miał zostać wyłowiony z jeziora, tuż obok kościoła. W związku z tym jezioro zostało nazwane Świętym. Tak przynajmniej głosi protokół spisany 2 sierpnia 1699 roku w obecności opata Bernarda Glińskiego.

W wyniku polityki prowadzonej przez władze pruskie w roku 1819 doszło do kasaty klasztoru byszewskiego. Obecnie pocysterska świątynia jest kościołem parafialnym pw. Świętej Trójcy.

Już w XVIII wieku obraz zdobiły liczne wota. Po II wojnie światowej kult Królowej Krajny przybrał na sile do tego stopnia, że w ramach obchodów milenijnych 10 lipca 1966 roku ordynariusz diecezji chełmińskiej ks. biskup Kazimierz Józef Kowalski uroczyście koronował obraz.
BB

* * *

Dziękuję Panu Jerzemu z Bydgoszczy za inspirację i materiały dotyczące sanktuarium Matki Bożej Byszewskiej Królowej Krajny.
Autor