Nasze kampanie
 
OBÓZ ZIMOWY SEKCJI RYCERSKIEJ „LEPANTO"

Po raz kolejny Sekcja Rycerska Lepanto przebywała na obozie zimowym w Szczawie. Tegoroczny pobyt młodych rycerzy w tej uroczej miejscowości na pograniczu Gorców i Beskidu Wyspowego miał tradycyjnie na celu zarówno formację intelektualną, jak i doskonalenie fizyczne.

Pogoda pozwoliła na niemal codzienną jazdę na nartach. Uczestnicy obozu zwiedzili także zamek w słowackiej Starej Lubowni.

Każdy „obozowy” dzień członkowie sekcji rycerskiej rozpoczynali wędrówką na Mszę św. do miejscowego kościoła parafialnego. Resztę dnia, oprócz rekreacji na stoku narciarskim, wypełniały różne konkurencje mające wyłonić najlepszą drużynę obozu zimowego. Ważną rolę grały również wykłady formacyjne oraz związane z nimi tematycznie dyskusje.