Nasze kampanie
 
POLONIA CHRISTIANA

Na początku marca ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi przy współpracy z redakcją włoskiego pisma „Radici Cristiane”. Pierwszy numer bogato ilustrowanego periodyku zawiera m.in. omówienie zagrożeń związanych z przyjęciem przez Unię Europejską Traktatu Reformującego wraz z tzw. Kartą Praw Podstawowych.

Prof. Roberto de Mattei w skrócie przedstawił ten dokument jako ciąg dalszy drogi ku dyktaturze relatywizmu. Najobszerniejszą część pierwszego numeru „Polonii Chiristiana” zajmuje dossier poświęcone ekspansji islamu w zachodniej Europie. W bloku zatytułowanym Credo czytelnik znajdzie tekst ks. kardynała Jorge Mediny Esteveza, w którym hierarcha przypomina ofiarniczy charakter Mszy św., o którym nierzadko zapominają „nowocześni katolicy” zastępując ofiarę ucztą i spotkaniem wspólnoty.

W wywiadzie przeprowadzonym z ks. Michaelem Schmitzem z Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, przedstawia on znaczenie dla Kościoła Motu Proprio Summorum Pontificium regulującego status Mszy trydenckiej. W oparciu o ostatnie decyzje Ojca Świętego Benedykta XVI, kapłan ów ukazuje rolę liturgii w Kościele. Ponadto w piśmie znajdują się między innymi takie działy, jak Korzenie polskości, Prawda, Dobro, Piękno.

Tematyka pisma jest bardzo szeroka. Dość wspomnieć, że można tutaj znaleźć nawet dział Wykwintna kuchnia. „Polonia Christiana” dostępna jest w prenumeracie i salonach Empik.