Strony Maryjne
 
Matka Boża Sulejowska
Paweł Lelek

Historia obrazu Matki Bożej Pompejańskiej z Sulejowa jest wyjątkowo krótka, bo sięgająca zaledwie 2002 roku, ale wyjątkowa na skalę całego kraju.

Obraz został bowiem znaleziony… na strychu pośród sterty rupieci. Nie wiemy nic o jego powstaniu ani o autorze. Mężczyzna, który go odnalazł, niedługo później ujrzał we śnie Matkę Bożą, która powiedziała mu, że pragnie, aby Jej wizerunek umieszczono w otworze w murze kościoła: nie był jednak pewien, czy mówiła o Sulejowie, czy Sulejówku.

Najpierw udał się do Sulejówka pod Warszawą, gdzie zwiedził wszystkie świątynie. W żadnej z nich nie znalazł jednak niczego podobnego do otworu w murze. Skierował się więc do Sulejowa, małego miasteczka pod Piotrkowem Trybunalskim. Tam dotarł do opactwa cystersów położonego w części miasta zwanej przez mieszkańców Podklasztorzem, gdzie nad brzegami Pilicy wznosi się wyjątkowy zabytek – romański kościół św. Tomasza Becketa.

Był grudzień 2002 roku. Przeor opactwa, o. Augustyn Węgrzyn OCist, nieco zdziwiony przyjął na plebanii nieznajomego mężczyznę, który chciał znaleźć otwór w ścianie jego kościoła… Słowami: tak, to jest ten kościół, przybysz oznajmił, że odnalazł cel swej wędrówki.

Poruszony niezwykłością tej historii, o. Augustyn osobiście pojechał na Śląsk, do domu tajemniczego pielgrzyma. Okazało się, że obraz jest wierną kopią wizerunku Matki Bożej Pompejańskiej. Przypomnijmy, że włoski oryginał został odnaleziony w podobny sposób przez bł. Bartolo Longo, który kupił go na targu staroci! Obraz przewieziono do Sulejowa, gdzie – w ramach wolontariatu – odrestaurowali go artyści z Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wizerunek Matki Bożej Pompejańskiej z Sulejowa, bo tak został od razu „ochrzczony” przez parafian, umieszczono w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka i poświęcono 5 października 2003 roku. Dzięki temu, jak możemy przeczytać na stronie internetowej opactwa cystersów: My, mieszkańcy Podklasztorza, nie musimy udawać się na długą pielgrzymkę do Pompejów, aby oddać hołd Matce Bożej Różańcowej z Pompejów.