Nasze kampanie
 
Przeciwko bezbożnej rewolucji francuskiej
13 lipca, w przeddzień haniebnej rocznicy rozpętania we Francji tzw. Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przedstawiciele Młodzieży Wszech-polskiej, Ligi Polskich Rodzin, Porozumienia Polskiego i Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi wzięli udział w pikiecie zorganizowanej w Krakowie przed konsulatem Republiki Francuskiej. Uczestnicy zgromadzenia przypomnieli, że tzw. rewolucja francuska była bezbożnym wystąpieniem przeciwko chrześcijańskiemu porządkowi. Zburzenie Bastylii zapoczątkowało potężną falę prześladowań Kościoła katolickiego, mordowania duchowieństwa, a także tych, którzy ośmielili się stanąć w obronie Kościoła i katolickiego porządku.

213 lat temu, 14 lipca 1789 roku inspirowany przez rewolucyjnych wodzirejów tłum mieszczan Paryża wymordował część 110-osobowej (80 inwalidów i 30 szwajcarskich gwardzistów) załogi Bastylii - więziennej fortecy, z której "lochów" uwolniono kilku pospolitych przestępców oraz przypadkowych aresztantów. Krwawe żniwo gilotyny zwieńczyły pierwsze w dziejach przykłady masowej eksterminacji całych grup ludności: masakra Lyonu i rzeź powstańczej Wandei - memento dla tych, którzy wyżej niż utopijną równość i opacznie pojmowaną wolność cenili sobie "Wiarę, Króla i Prawo" - napisali w liście do Konsula Republiki Francuskiej uczestnicy pikiety. Przypomnieli również, że rewolucja francuska utorowała drogę komunizmowi i straszliwym następstwom rewolucji bolszewickiej oraz jej mutacjom rozsianym po całym świecie. Republika Francuska nadal nie odcięła się od swej rewolucyjnej tradycji. To właśnie wysiłki francuskich władz sprawiły, że w traktatach powołujących Unię Europejską nie znalazło się ani słowo o chrześcijańskim dziedzictwie Europy. Niedawno w łonie Konwentu powołanego, by stworzyć konstytucję Unii Europejskiej rozgorzał spór o tzw. invocatio Dei. To właśnie przedstawiciele Francji uniemożliwili umieszczenie podobnych sformułowań w ogłoszonej w 2000 roku Karcie Praw Podstawowych Unii. Pragniemy uświadomić władzom Francji, że walcząc tak zapamiętale z Imieniem Boskim, deklamując swoje ateistyczne credo, Francja opowiada się przeciwko Bogu, po stronie Szatana, przeciwko Dobru, a po stronie Zła - napisali uczestnicy pikiety. W trakcie zgromadzenia odmówiona została modlitwa za pomordowanych w czasie rewolucji: rodzinę królewską, Wandejczyków i wszystkich, którzy stanęli w obronie wiary, króla i prawa. Pikietujący zaśpiewali pieśń "Christus Vincit, Christus Regnat...".