Nasze kampanie
 
Spotkania Klubu „Polonia Chrystiana"


O przyczynach, obszarach i przebiegu na przestrzeni wieków cywilizacyjnego ścierania się Rosji i Zachodu mówił w Krakowie dr hab. Andrzej Nowak – historyk, sowietolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Prelegent m.in. wyróżnił występujące na każdym etapie dziejów wschodniego mocarstwa dwie tendencje: dążenie do izolowania się od Europy, z której „może przyjść samo zło”, zaś z drugiej strony – chęć podporządkowania sobie, „nawrócenia” na rosyjski porządek, czyli „wyzwolenia” Starego Kontynentu.

Spotkanie zatytułowane: „Rosja – konfrontacja z Zachodem” zorganizowane zostało 9 marca przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Tydzień później, w Opolu, w ramach Klubu „Polonia Christiana” o odradzającej się ideologii imperialnej Rosji mówili: prof. dr hab. Anna Raźny – Dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Sławomir Skiba – redaktor naczelny „Polonia Christiana”. Spotkanie współorganizowała Katedra Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.