VII Kongres Konserwatywny 2010

październik 2010
VII Kongres Konserwatywny 2010

VII Kongres Konserwatywny 2010

W sobotę 9 października 2010 roku odbył się w Krakowie VII Kongres Konserwatywny. Zorganizowane przez Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi spotkanie przebiegało pod hasłem „Dyktatura relatywizmu. Czy stoimy wobec nowych prześladowań chrześcijan?”.

 

Tradycyjnie Kongres otworzył prezes SKCh Sławomir Olejniczak, po czym głos zabrał prof. Roberto de Mattei, redaktor naczelny włoskiego pisma „Radici Cristiane”. W swoim wystąpieniu wyjaśniał on, na czym polega dyktatura relatywizmu i jak należy się jej przeciwstawić.

 

Kolejną prelekcję wygłosiła siostra Michaela Pawlik OP, na temat inwazji neopogaństwa w świecie chrześcijańskim, zwłaszcza religii Dalekiego Wschodu.

 

W swoim wystąpieniu pt. „Laicyzm – nowa wojująca religia, w przeszłości i obecnie” prof. Grzegorz Kucharczyk przybliżył proces historyczny, jaki dokonał się od schyłku średniowiecza, gdy protestantyzm podważył porządek społeczny, do czasów współczesnych – triumfu laicyzmu.

 

Ostatni mówca, Jose Antonio Ureta w wykładzie pt.: Dyktatura tolerancji stwierdził, że celem propagatorów ideologii relatywizmu jest zmuszenie katolików do postępowania wbrew katolickim zasadom i wbrew sumieniu.

Kongres zakończył koncert zespołu waltornistów Cracow Horn Quartet.