W dniach od 9 do 12 maja przedstawiciele Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi odwiedzili katolików na Białorusi. Podczas wizyty odbywającej się na zaproszenie tamtejszych katolickich monarchistów, członkowie SKCh odwiedzili Mińsk, Grodno i Wołkowysk. W Mińsku wspólnie z białoruskimi przyjaciółmi modlili się na miejscu kaźni i spoczynku kilkudziesięciu tysięcy ofiar komunizmu. Do dziś większość z tych męczenników, spoczywających w masowych grobach-dołach wykopanych w lesie przy mińskiej obwodnicy, nie została zidentyfikowana.
Już ponad 110 000 listów z protestami przeciwko legalizacji w Polsce związków homoseksualnych otrzymał w tym roku Marszałek Sejmu RP Włodzimierz Cimoszewicz. Informuje o tym Kancelaria Sejmu na swojej stronie internetowej. Do tego dodać należy protesty z ubiegłego roku, które do sejmu wpłynęły w liczbie ponad 17 000. Łączna liczba protestów wynosi więc już ponad 127 000.
Serdeczne Bóg zapłać! kierujemy do wszystkich Księży Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów, którzy w ostatnim czasie przesyłali nam życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz słowa otuchy i wsparcia.
Po raz kolejny gościem SKCH im Ks. Piotra Skargi był John Horvat członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP), koordynator kampanii w USA: "W obronie tradycyjnego małżeństwa i rodziny" współautor książki "W obronie wyższych praw: Dlaczego musimy przeciwstawiać się "małżeństwom" homoseksualnym i ruchowi homoseksualnemu".
W krakowskim dodatku "Gazety Wyborczej" (11.03.2005 r.) pojawił się artykuł "Między Bogiem a księgowym" będący kolejnym przejawem psychologicznej wojny religijnej prowadzonej wobec środowisk katolickich przez ten laicki organ prasowy. Po atakach na Radio Maryja przyszła kolej na SKCH im. Ks. Piotra Skargi. Nie budzi to naszego zdziwienia, gdyż gazeta znana z promocji homoseksualizmu, aborcji, eutanazji, profanacji pod pozorem sztuki oraz innych aberracji i patologii, siłą rzeczy musi atakować środowiska stające w obronie prawa do życia, instytucji małżeństwa oraz poszanowania tradycji i wartości religijnych.
- pod takim tytułem w pierwszej połowie lutego odbyło się w malowniczo położonej Szczawie, u podnóża Gorców, seminarium poświęcone kryzysowi w jakim pogrążają się obecnie społeczeństwa Zachodu. W tym kilkudniowym spotkaniu, na którym swoje wykłady prezentowali goście z kraju i zza granicy, uczestniczyli młodzi katolicy z Polski oraz delegacja katolickich monarchistów z Białorusi.
Kolejny raz "Gazeta Wyborcza" w artykule z 20.01.2005 r. pt. "Matka Boska z Lourdes i kredyt" wyjątkowo stronniczo i kłamliwie przedstawiła działalność statutową SKCH im. Ks. Piotra Skargi, której celem jest właśnie obrona i promowanie wartości chrześcijańskich. Wcześniej takie napastliwe teksty pod naszym adresem pojawiły się w związku ze sprzeciwem Stowarzyszenia wobec promocji homoseksualizmu w Krakowie, w którą szczególnie był zaangażowany krakowski dodatek "Gazety Wyborczej".
W dniach 7-9 stycznia b.r. odbędzie się w Krakowie cykl imprez pt. "Kraków i Norymberga razem dla tolerancji", których celem jest kontynuowanie promocji homoseksualizmu na terenie miasta, tym razem pod płaszczykiem współpracy z miastem partnerskim, jakim jest Norymberga.
... 
130
131
132
133
134
135
136
137