Apostolat Fatimy
 
Apostołowie Fatimy w Portugalii


W dniach 18-22 maja 30-osobowa grupa członków Apostolatu Fatimy i osób towarzyszących wzięła udział w trzynastej już pielgrzymce do Fatimy.

Po przybyciu do sanktuarium towarzyszący pielgrzymom franciszkanin, o. Ruben odprawił Mszę św., a późnym wieczorem wszyscy wzięli udział w procesji różańcowej z figurą Matki Bożej. Eucharystia i procesja światła były stałymi punktami pobytu w Fatimie.

Nazajutrz pielgrzymi zwiedzili ważne miejsca w historii Kościoła portugalskiego: klasztor Santa Maria da Vitória w Batalhii, opactwo pocysterskie w Alcobaça oraz leżące nad brzegiem Atlantyku Nazaré.

Kolejny dzień rozpoczął się od wyprawy do Santarem. Tam pielgrzymi modlili się przed relikwiarzem z cudowną, zakrwawioną Hostią. Po południu o. Ruben poprowadził drogę krzyżową na trasie ze stacjami, wybudowanymi przez emigrantów węgierskich. Stamtąd wszyscy udali się do Aljustrel, rodzinnej wioski pastuszków.

Ostatnim punktem pobytu na ziemi portugalskiej było zwiedzanie Lizbony – m.in. miejsca urodzin św. Antoniego Padewskiego i klasztoru Hieronimitów.

Warto wspomnieć, że w sanktuarium fatimskim pozostała – jako wotum – biało-czerwona flaga z podpisami bliskich oraz znajomych Pana Adama, jednego z Apostołów Fatimy. W pielgrzymce wziął udział wraz z poruszającą się na wózku inwalidzkim żoną Moniką, która może być dla wielu innych przykładem odwagi i wytrwałości.