Nasze kampanie
 
Letni Obóz Lepanto

W dniach od 27 czerwca do 4 lipca członkowie Sekcji Rycerskiej Lepanto brali udział w wakacyjnym obozie w Szczawie, który przebiegał pod hasłem „Prawda, Dobro, Piękno a Średniowiecze”. Zagadnienia związane z tematyką obozu młodzi rycerze poznali w trakcie wykładów wygłoszonych przez opiekunów sekcji oraz zaproszonych gości. W ramach zajęć wyświetlono także kilka filmów dokumentalnych.

Rano, przed śniadaniem, chłopcy maszerowali do kościoła parafialnego na Mszę św., a 30 czerwca w południe modlili się o przyjęcie przez Sejm projektu ustawy antyaborcyjnej. Pomimo deszczowej aury niemal codziennie odbywały się zajęcia sportowe oraz gry militarne. Spore emocje wzbudziła także nauka pieśni po łacinie. Podczas obozu w szeregi rycerstwa zostali przyjęci trzej nowi członkowie.