Nasze kampanie
 
"Kontrrewolucja"

Ukazał się 12. numer „Kontrrewolucji”, pisma wrocławskiego środowiska Krucjaty-Młodych. Tematem numeru jest własność prywatna, a zwłaszcza jej moralny aspekt. Oprócz artykułów na ten temat, w numerze znalazły się także teksty o panującej współcześnie kulturze tandety, średniowiecznych gildiach i cechach, dziejach Uniwersytetu Wrocławskiego, walce człowieka z jednym z grzechów głównych – nieczystością. Najnowsza „Kontrrewolucja” zawiera także trzecią część artykułu Piotra Tadeusza Waszkiewicza o Franciszku de Chateaubriand.

Pismo można otrzymać bezpłatnie dzwoniąc pod numer (12) 423 44 23.