Hiszpanie wskazują na kolejny symptom islamizacji ich kraju przez imigrantów. W katalońskich mediach rodzice uczniów jednej ze szkół w Tarrasie alarmują o braku integracji muzułmańskich dzieci. Mali wyznawcy Mahometa próbują narzucić innym uczniom własne zwyczaje.
Partia uzasadnia, że metoda in vitro jest ryzykowna i stosuje się ją kosztem życia ludzkiego. Jeden z projektów za stosowanie in vitro przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.
Carol Everett była właścicielką 4 klinik aborcyjnych. Zamordowano w nich 35 000 nienarodzonych dzieci. Obecnie jest zaangażowana w walkę o każde poczęte życie. Obnaża kłamstwa środowisk proaborcyjnych, ukazując ich całkowite zdemoralizowanie i nastawienie na zysk kosztem życia dzieci i ich matek.
Sąd w Assen zdelegalizował stowarzyszenie Martijn, które działało na rzecz społecznej akceptacji związków seksualnych podejmowanych „za obopólną zgodą” między dziećmi a dorosłymi. Holenderski sąd zarządził natychmiastowe rozwiązanie stowarzyszenia. „Ochrona integralności seksualnej (dzieci) jest bezsprzecznie jedną z najbardziej priorytetowych zasad naszego porządku prawnego” – podkreślił sąd.
Tradycyjne bractwo kapłańskie otrzyma w tym roku 9 nowych kapłanów. Na lipiec zaplanowano także kapitułę generalną tego stowarzyszenia życia apostolskiego.
Po raz kolejny zniszczono ekspozycję plakatów przedstawiających prawdę na temat aborcji. Pocięta nożami wystawa to nie pierwszy tego typu akt wandalizmu wymierzony w obronę życia. Coraz więcej Polaków dostrzega brutalność tego "prawa kobiet" - aborterom pozostała więc już tylko agresja. 
Justin Trudeau, popularny polityk Liberalnej Partii Kanady, odwiedzając szkołę stwierdził, że katolicka opozycja wobec nowego „tolerancyjnego” prawodawstwa jest… „odpychająca”. Religia powinna przecież służyć otwartości, akceptacji i przyjaźni…
Władze sudańskie zamknęły katolicką szkołę w Omdurmanie. Placówka prowadzona przez misjonarzy miała za dwa tygodnie rozpocząć nowy rok szkolny dla 200 uczniów. Tymczasem pojawiły się plomby na jej drzwiach i ogrodzenie uniemożliwiające wejście na tereny misji, gdzie znajduje się też kaplica służąca lokalnej wspólnocie katolickiej.
Prawdziwym wydarzeniem był w Rzymie niedawny pogrzeb Chiary Corbelli, kobiety, matki, która oddała życie, by ratować swe nienarodzone dziecko. Wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, kard. Agostino Vallini, przewodnicząc 16 czerwca ceremonii pogrzebowej, nazwał zmarłą 28-letnią kobietę „drugą Gianną Beretta Molla”.
Minęło 50 lat od opublikowania mszału promulgowanego przez błogosławionego Jana XXIII. Dekret Świętej Kongregacji Rytów został ogłoszony 23 czerwca 1962 roku, na kilka miesięcy przed rozpoczęciem Drugiego Soboru Watykańskiego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...