W Nigerii wciąż niespokojnie. Wczoraj wieczorem doszło do kolejnego zamachu bombowego w mieście Bauchi, tym samym, w którym przed dwoma tygodniami wysadzono w powietrze chrześcijański dom modlitwy. Tym razem wybuch nastąpił w centrum miasta. Zginęły trzy osoby, w tym trzymiesięczne dziecko.
Mississippi może być pierwszym stanem USA, w którym nie będzie ani jednej kliniki aborcyjnej. Tamtejsi obrońcy życia od wielu lat walczą z konsekwencjami werdyktu Sąd Najwyższego USA z 1973 roku, legalizującego aborcję.
Imam Haitham al-Haddad nie będzie ścigany przez holenderskie władze za nawoływanie w do mordowania muzułmanów-konwertytów.  Dopuścił się tego przebywając w Amsterdamie. 
Barack Obama walczy o głosy homoseksualistów. Aby pokazać jak ważna dla reelekcji jest to grupa, podjął w Pentagonie przedstawicieli pederastów i lesbijek służących w armii USA.
Hiszpanie wskazują na kolejny symptom islamizacji ich kraju przez imigrantów. W katalońskich mediach rodzice uczniów jednej ze szkół w Tarrasie alarmują o braku integracji muzułmańskich dzieci. Mali wyznawcy Mahometa próbują narzucić innym uczniom własne zwyczaje.
Partia uzasadnia, że metoda in vitro jest ryzykowna i stosuje się ją kosztem życia ludzkiego. Jeden z projektów za stosowanie in vitro przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.
Carol Everett była właścicielką 4 klinik aborcyjnych. Zamordowano w nich 35 000 nienarodzonych dzieci. Obecnie jest zaangażowana w walkę o każde poczęte życie. Obnaża kłamstwa środowisk proaborcyjnych, ukazując ich całkowite zdemoralizowanie i nastawienie na zysk kosztem życia dzieci i ich matek.
Sąd w Assen zdelegalizował stowarzyszenie Martijn, które działało na rzecz społecznej akceptacji związków seksualnych podejmowanych „za obopólną zgodą” między dziećmi a dorosłymi. Holenderski sąd zarządził natychmiastowe rozwiązanie stowarzyszenia. „Ochrona integralności seksualnej (dzieci) jest bezsprzecznie jedną z najbardziej priorytetowych zasad naszego porządku prawnego” – podkreślił sąd.
Tradycyjne bractwo kapłańskie otrzyma w tym roku 9 nowych kapłanów. Na lipiec zaplanowano także kapitułę generalną tego stowarzyszenia życia apostolskiego.
Po raz kolejny zniszczono ekspozycję plakatów przedstawiających prawdę na temat aborcji. Pocięta nożami wystawa to nie pierwszy tego typu akt wandalizmu wymierzony w obronę życia. Coraz więcej Polaków dostrzega brutalność tego "prawa kobiet" - aborterom pozostała więc już tylko agresja. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...