Instytut Statystki Kościoła Katolickiego opublikował wyniki badań dotyczących aktywności religijnej wiernych w 2011 roku. We mszy niedzielnej uczestniczyło regularnie 40 procent katolików, mniej o jeden punkt procentowy w stosunku do poprzedniego roku.
W Nigerii wciąż niespokojnie. Wczoraj wieczorem doszło do kolejnego zamachu bombowego w mieście Bauchi, tym samym, w którym przed dwoma tygodniami wysadzono w powietrze chrześcijański dom modlitwy. Tym razem wybuch nastąpił w centrum miasta. Zginęły trzy osoby, w tym trzymiesięczne dziecko.
Mississippi może być pierwszym stanem USA, w którym nie będzie ani jednej kliniki aborcyjnej. Tamtejsi obrońcy życia od wielu lat walczą z konsekwencjami werdyktu Sąd Najwyższego USA z 1973 roku, legalizującego aborcję.
Imam Haitham al-Haddad nie będzie ścigany przez holenderskie władze za nawoływanie w do mordowania muzułmanów-konwertytów.  Dopuścił się tego przebywając w Amsterdamie. 
Barack Obama walczy o głosy homoseksualistów. Aby pokazać jak ważna dla reelekcji jest to grupa, podjął w Pentagonie przedstawicieli pederastów i lesbijek służących w armii USA.
Hiszpanie wskazują na kolejny symptom islamizacji ich kraju przez imigrantów. W katalońskich mediach rodzice uczniów jednej ze szkół w Tarrasie alarmują o braku integracji muzułmańskich dzieci. Mali wyznawcy Mahometa próbują narzucić innym uczniom własne zwyczaje.
Partia uzasadnia, że metoda in vitro jest ryzykowna i stosuje się ją kosztem życia ludzkiego. Jeden z projektów za stosowanie in vitro przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.
Carol Everett była właścicielką 4 klinik aborcyjnych. Zamordowano w nich 35 000 nienarodzonych dzieci. Obecnie jest zaangażowana w walkę o każde poczęte życie. Obnaża kłamstwa środowisk proaborcyjnych, ukazując ich całkowite zdemoralizowanie i nastawienie na zysk kosztem życia dzieci i ich matek.
Sąd w Assen zdelegalizował stowarzyszenie Martijn, które działało na rzecz społecznej akceptacji związków seksualnych podejmowanych „za obopólną zgodą” między dziećmi a dorosłymi. Holenderski sąd zarządził natychmiastowe rozwiązanie stowarzyszenia. „Ochrona integralności seksualnej (dzieci) jest bezsprzecznie jedną z najbardziej priorytetowych zasad naszego porządku prawnego” – podkreślił sąd.
Tradycyjne bractwo kapłańskie otrzyma w tym roku 9 nowych kapłanów. Na lipiec zaplanowano także kapitułę generalną tego stowarzyszenia życia apostolskiego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...