Ojciec islamskiego ekstremisty, mordercy siedmiu osób z Tuluzy i Montauban, pozwał francuską policję za zabicie syna. Mohamed Merah zginął w trakcie oblężenia domu, w którym się zabarykadował i z którego prowadził ostrzał sił policyjnych.
Trzy godziny przed spotkaniem Polska – Rosja, na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się marsz rosyjskich kibiców . - Polska policja da wam twardy odpór – ostrzegł swoich rodaków prezes Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Siergiej Fursenko. 
Po serii brutalnych morderstw prezydent Hugo Chávez, przy pełnym wparciu ONZ, wypowiedział wojnę prywatnym posiadaczom broni. Wprowadzenie zakazu posiadania broni przez obywateli może przyczynić się jedynie do wzrostu liczby przestępstw i brutalności przestępców.
Władze w Teheranie systematycznie zamykają kolejne zgromadzenia chrześcijańskie używające w czasie liturgii języka farsi (perskiego). Jest to język urzędowy w Iranie. Ostatnio jedna ze stołecznych wspólnot protestanckich otrzymała nakaz zaprzestania działalności i zamknięcia miejsca kultu.
Planned Parenthood zdobywa w Kalifornii kolejny przyczółek. Największy amerykański koncern „usług” aborcyjnych otworzył punkt konsultacyjny… na terenie liceum.
Oficjalne dane departamentu zdrowia stanu Oregon wskazują, że lekarze asystujący przy samobójstwach nie wywiązują się z nałożonych prawem wymagań. Prawo regulujące taki proceder jest ignorowane.
Lewicowa propaganda i pseudonauka nie dotarły jeszcze w pełni do Polski. Kandydatki na pielęgniarki i położne nadal uczą się, że homoseksualizm to patologia a pederaści to osoby szczególnie niebezpieczne społecznie.
Otwarcie na Europę i kontakty z młodymi ludźmi z innych stron świata wzmocniły w Polakach – zwłaszcza młodych – poczucie tożsamości i dumy narodowej. Są impregnowani na nasiloną propagandę „wstydu z polskości" - pisze na portalu rp.pl Wojciech Wybranowski.
Zniknięcie sacrum nieuchronnie zubaża kulturę - powiedział Benedykt XVI w czasie Mszy poprzedzającej tradycyjną procesję Bożego Ciała ulicami Rzymu. Sprzed bazyliki św. Jana na Lateranie przeszła ona do bazyliki Matki Bożej Większej. Mszę św. Ojciec Święty odprawił na placu przed swą katedrą na Lateranie. Sprawował ją sam, bez koncelebransów...
Sudan i Sudan Południowy zerwały, prowadzone w  stolicy Etiopii Addis Abebie, rozmowy na temat bezpieczeństwa. Stało się to po tym,  kiedy nie zdołały osiągnąć porozumienia w sprawie utworzenia strefy zdemilitaryzowanej wzdłuż ich spornej granicy. Pomogłoby to zapobiec otwartemu konfliktowi zbrojnemu między tymi państwami.
... 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...