Bronimy sakramentu spowiedzi - dołącz do apelu, który kierujemy do polityków lewicy!

styczeń 2023
Bronimy sakramentu spowiedzi - dołącz do apelu, który kierujemy do polityków lewicy!

Bronimy sakramentu spowiedzi - dołącz do apelu, który kierujemy do polityków lewicy!

To już otwarty atak na naszą wiarę i na nas jako katolików! Skrajnie lewicowy polityk i zdeklarowany homoseksualista Robert Biedroń publicznie nawołuje do wprowadzenia zakazu spowiedzi osób poniżej 18. roku życia. Twierdzi on, że spowiedź ma wywoływać „znamiona przemocy psychicznej”. W naszej petycji, którą podpisać i wysłać może każdy, żądamy od polityków skrajnej lewicy zaprzestania ataków na katolików i sakramenty Kościoła.

 

Nagonka na… sakrament pokuty

 

Pod tym linkiem można dołączyć do kampanii, przechodząc na stronę obronakosciola.pl/spowiedz.

W styczniu rozpoczęła się nagonka na wiernych w Polsce. Celem ataku lidera skrajnej lewicy i zarazem propagatora agendy LGBT stał się sakrament pokuty. Robert Biedroń, którego trudno posądzać o jakikolwiek dystans do spraw Kościoła, a tym bardziej o wnikliwą wiedzę na temat podstaw naszej wiary, wysnuł argument, jakoby spowiedź poniżej 18. roku życia miała mieć „znamiona przemocy psychicznej”. Skąd taki pomysł? Ponieważ, w opinii lidera Nowej Lewicy, dzieci są „zmuszane” do wyjawiania swoich grzechów księdzu w konfesjonale – a więc, wedle Biedronia, osobie zupełnie obcej, którą można porównać do sprzedawcy w kiosku.

 

Ci sami „troszczący się o zdrowie polskich dzieci” politycy i aktywiści nie widzą nic niebezpiecznego w promowaniu edukacji seksualnej i zachęcaniu do zmiany płci już od najmłodszych lat. Mało tego, wspierane lub otwarcie prowadzone przez nich fundacje czynią intensywne starania, by – wzorem niektórych krajów zachodniej Europy – ze swoją szkodliwą agendą wchodzić do szkół i przedszkoli bez wiedzy i zgody rodziców.

 

Mówimy NIE skandalicznym pomysłom polityków!

 

Apelujemy do lewicowych działaczy o przerwanie ataków na wiernych Kościoła Katolickiego. Politycy nie mają prawa ingerować w życie religijne polskich obywateli. Dzięki naszej akcji społecznej uświadomimy im, jak wielki błąd popełniają, ingerując w swobodę wyznawania kultu religijnego, jak bardzo kompromitują się w oczach tysięcy Polaków.

 

Wystarczy wspomnieć, że pomysły antykatolickich aktywistów są niezgodne z polską Konstytucją, która wyraźnie zapewnia Kościołowi autonomię oraz chroni wolność rodziców w wychowywaniu swoich dzieci. Łatwo też dostrzec niezgodność tego typu propozycji z Konkordatem (umową obowiązującą między Polską a Stolicą Apostolską, która reguluje zasady rozdziału i współdziałania władzy świeckiej i duchownej), który ma przecież status traktatu międzynarodowego.

 

Skrajna lewica nie może ignorować polskiego porządku prawnego i podstawowych wolności, z których w naszym kraju korzysta wiele milionów katolików. Dlatego tak ważne jest dołączenie do naszej petycji „W obronie sakramentu pokuty”. Prosimy o Państwa udział w akcji poprzez podpisanie petycji (jej kopia trafi emailem do biur Nowej Lewicy i Partii Razem, a kopie przekażemy później do sekretariatu Episkopatu i biura Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz poinformowanie o niej Państwa bliskich i znajomych.

 

PiotrSkarga.pl