Strony Maryjne
 
Górecka Pani - Matka Pocieszenia

Górka Klasztorna leży na niewielkim wzniesieniu porośniętym pięknymi starymi dębami. Miejscowe sanktuarium, leżące na terenie dawnej Puszczy Krajeńskiej, jest uważane za najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce.

Historia góreckiej świątyni sięga XI wieku. Według tradycji, w dniu Zesłania Ducha Świętego 1079 roku Matka Boża objawiła się na dębie miejscowemu pasterzowi. Na miejscu objawienia zbudowany został drewniany kościółek, który w 1580 roku spłonął wraz ze znajdującym się w nim obrazem Bożej Rodzicielki. Namalowano nowy, który przetrwał do 1907 roku, kiedy to znów - w niewyjaśnionych okolicznościach - spłonął. W 1945 roku obraz został zrekonstruowany przez prof. Jerzego Hoppena z Torunia. Na desce zostały odtworzone tylko twarze Maryi i Dzieciątka Jezus, a reszta została przykryta srebrną sukienką, wykonaną według dawnego wzoru.

Obraz przedstawia Maryję w całej postaci. Matka Boża trzyma na ręku Dzieciątko Jezus, które prawą rączkę ma uniesioną w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma kulę ziemską. Maryja bosymi stopami dotyka półksiężyca.

Miejsce objawień słynęło łaskami i cudami. Od początku ściągały tu tłumy pielgrzymów, a wodzie z tutejszej studni, która dotąd służyła pojeniu bydła, Górecka Pani nadała cudowną moc.

Opiekę nad sanktuarium sprawowali w XV wieku augustianie, a od XVII w. bernardyni. Wreszcie w 1673 roku stanął tutaj nowy kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztor. Bernardyni odtworzyli - na podstawie notatek łobżenickiej parafii - starą kronikę sanktuarium, a także umieścili w ołtarzu głównym obraz Niepokalanej. W czasie zaborów, mimo kasaty zakonu bernardynów, pielgrzymi nadal odwiedzali swą Matkę. Wierni chcąc zatrzymać tutaj księży, złożyli dużą ilość ofiar na Msze Wieczyste. Pięć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości opiekę nad sanktuarium powierzono księżom misjonarzom Świętej Rodziny. Podczas II wojny światowej obraz udało się ukryć w niedalekiej Bydgoszczy, skąd sprowadzono go z powrotem w lipcu 1945 roku.

6 czerwca 1965 roku Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński w obecności ponad 60 tysięcy wiernych koronował wizerunek Niepokalanej koronami z Orłem Białym.

Od prawie tysiąca lat wierni przybywają do Górki Klasztornej, by prosić Matkę Pocieszenia o wstawiennictwo u swego Syna. Mimo prześladowań, zaborów i wojennych zawieruch, ruch pielgrzymkowy nigdy tutaj nie ustał.

BB