150. rocznica objawień w grocie Massabielle
 
Odpust Papieski

Z okazji 150. rocznicy objawień w Lourdes Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił odpustu zupełnego. Na całym świecie można go uzyskać w sam dzień rocznicy, czyli 11 lutego 2008 roku, oraz przez całą poprzedzającą go nowennę - a więc od 2 do 11 lutego.

Natomiast w samym sanktuarium w Lourdes uzyskanie odpustu będzie możliwe codziennie przez cały obchodzony tam rok jubileuszowy. Rozpoczął się on 8 grudnia ubiegłego roku i potrwa aż do 8 grudnia 2008 roku.

Odpust zupełny otrzymuje się pod zwykłymi warunkami spowiedzi sakramentalnej, Komunii Świętej i modlitwy w intencji Ojca Świętego. W Lourdes można go uzyskać codziennie przez cały rok jubileuszowy, modląc się tam w czterech miejscach. Dekret Penitencjarii Apostolskiej proponuje jako najodpowiedniejszą taką kolejność ich odwiedzania: miejsce chrztu św. Bernadety, jej dom rodzinny, Grota Massabielska, gdzie miała objawienia, oraz kaplica hospicjum, w której przystąpiła do Pierwszej Komunii.

W każdym z nich należy zatrzymać się z pobożnym skupieniem, odmawiając na zakończenie „Ojcze nasz”, wyznanie wiary i specjalną modlitwę jubileuszową albo jakieś inne wezwanie maryjne.

Dla uzyskania odpustu zupełnego w dniach od 2 do 11 lutego 2008 roku, oprócz zwykłych warunków spowiedzi, komunii i modlitwy w intencji papieża, należy pobożnie nawiedzić wizerunek Matki Bożej z Lourdes wystawiony do czci publicznej w jakimkolwiek kościele, kaplicy, grocie czy innym godnym miejscu.

Odpust zupełny mogą wówczas uzyskać również osoby niemogące z powodu choroby, wieku czy innych uzasadnionych przyczyn wyjść z domu. Odwiedzają one wtedy w duchu wspomniane miejsca, odmawiając przepisane modlitwy i postanawiając spełnić trzy zwykłe warunki odpustu, gdy to będzie możliwe.

http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=171904