Kongres Konserwatywny 2018: Po co nam niepodległa Polska?

październik 2018
Kongres Konserwatywny 2018: Po co nam niepodległa Polska?

Kongres Konserwatywny 2018: Po co nam niepodległa Polska?

W dniu 13 października 2018 roku na Zamku Królewskim w podkrakowskich Niepołomicach odbył się XV Kongres Konserwatywny. Tym razem uczestnicy organizowanego corocznie przez Instytut Ks. Piotra Skargi sympozjum zadawali sobie nieco prowokacyjne pytanie: Po co nam niepodległa Polska? Naukowcy i publicyści w rozważaniach dotyczących nieodłącznych związków polskości z katolicyzmem sięgali zarówno do przeszłości państwa i narodu, jak i starali się odczytywać nasze obecne oraz przyszłe wyzwania. 

 

Podczas niepołomickiego Kongresu prof. Mieczysław Ryba ukazał doniosłą rolę Kościoła Katolickiego w walce o kształt odrodzonej Rzeczypospolitej; prof. Grzegorz Kucharczyk wygłosił prelekcję Katolicyzm polski czasów niewoli, akcentując wzajemnie przenikające się płaszczyzny wiary i patriotyzmu naszych przodków w czasach zaborów. Prof. Paweł Skrzydlewski mówił o misji cywilizacyjnej Polski na Wschodzie, redaktor Piotr Doerre w interesujący zreferował temat: Przedmurze czy ostatni bastion? Polska wobec antychrześcijańskiej rewolucji, a red. Krystian Kratiuk w swym pełnym ekspresji wystąpieniu odpowiedział na pytanie: Po co nam Polska?, odnosząc się do relacji katolicyzmu i niepodległości.

 

W trakcie Kongresu wiceprezes Instytutu, Arkadiusz Stelmach, odczytał laudację na cześć laureata Nagrody imienia Ks. Piotra Skargi, którym został wybitny teolog i biblista, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski.

 

Spotkanie, jak zwykle, zakończył wieczorny koncert muzyki klasycznej.

 

Więcej informacji na portalu PCh24.pl,  który zamieścił relację z Kongresu Konserwatywnego.