Nasze kampanie
 
Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym

Czterech studentów z ruchu Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym wzięło udział w noworocznym seminarium zorganizowanym przez francuskie Stowarzyszenie TFP. W seminarium prócz delegacji polskiej uczestniczyli chłopcy z Portugalii, Francji i USA. Prelekcje oraz towarzyszące im wycieczki związane były z Rewolucją Francuską, od której bierze początek współczesny antychrześcijański i egalitarny porządek. Uczestnicy seminarium zwiedzili m. in. Muzeum Conciergerie, w którym więzieni byli król Ludwik XVI i królowa Maria Antonina oraz Muzeum Carnavalet, które prezentuje eksponaty związane z rewolucją oraz pokazuje też, jak wpłynęła ona na styl życia, modę i obyczaje.
Ponadto była również okazja do zwiedzenia monumen- talnych średniowiecznych katedr Notre Dame w Paryżu i Chartres oraz muzeum wojskowego w wybudowanym przez Ludwika XIV Pałacu Inwalidów. Na zakończenie programu w wieczór sylwestrowy wszyscy uczestnicy seminarium wzięli udział w uroczystej kolacji. W Nowy Rok wszyscy uczestniczyli we Mszy św.