Nasze kampanie
 
Niepokalana Naszą Obroną

W ramach prowadzonej przez SKCh i Instytut im. Ks. P. Skargi akcji „Niepokalana naszą obroną!" rozprowadzany jest Cudowny Medalik, przekazany światu przez Matkę Bożą za pośrednictwem św. Katarzyny Labouré w Paryżu w 1830 roku. Dotychczas dzięki wsparciu naszych dobrodziejów i sympatyków, udało nam się rozprowadzić ponad 200 tys. Cudownych Medalików. Trzeba jednak podkreślić, że stale napływają do nas prośby o przysłanie kolejnych medalików. Przypomnijmy, że Matka Boża obiecała św. Katarzynie Labouré, że wszyscy, którzy nosić go będą z ufnością, dostąpią wielkich łask. W Polsce wielkim propagatorem Cudownego Medalika był św. Maksymilian Kolbe. Ci, którzy pragną otrzymać Cudowny Medalik dla siebie lub swoich bliskich, mogą zwrócić się telefonicznie lub listownie do redakcji "Przymierza z Maryją". Adres i telefon podane są na początku numeru, w stopce redakcyjnej.