Nasze kampanie
 
Podziękowania
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim Księżom Biskupom, którzy z okazji Świąt Bożego Narodzenia przesłali nam życzenia, zapewnienia o modlitwie i swe pasterskie błogosławieństwo dla naszej działalności. Wyrazy serdecznej wdzięczności kierujemy również do wszystkich Duchownych i wszystkich naszych Sympatyków, którzy pamiętali o nas w tych dniach w swoich życzeniach świątecznych, wyrazach wsparcia dla naszych działań i zapewnieniach o modlitwie. Serdeczność, jaką okazują nam nasi Przyjaciele, każdego dnia mobilizuje nas do odważnego stawiania czoła trudnościom i nowym wyzwaniom w służbie Kościołowi i Matce Bożej.