Nasze kampanie
 
Unia Europejska zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej

Stowarzyszenie Kultury Chrześciańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło akcję rozpowszechniania opracowania pt. „Przystąpienie do Unii Europejskiej: deska ratunku czy pocałunek śmierci dla chrześcijańskiej Polski?". Członkowie Stowarzyszenia wyrażają w nim swoje obawy i wątpliwości związane z procesem integracji europejskiej oraz ewentualnym uczestnictwem w nim Polski. „Czy integracja z Unią Europejską przyczyni się do wypełnienia, czy też zaszkodzi misji, którą Bóg powierzył Polsce, gdy wyrwał ją z mroków pogaństwa i naznaczył jej czoło wodą chrztu świętego? - pytają członkowie SKCh. Odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama. Unia Europejska jest zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej.