108. numer Przymierza z Maryją

wrzesień/październik 2019

Drodzy Przyjaciele

Czym jest Msza Święta? Ofiarą? Ucztą? Czy mamy świadomość, jak bogate są tradycje Kościoła? Czy zastanawiamy się, jaka jest symbolika szat liturgicznych, ich koloru? Jakie znaczenie mają gesty podczas Mszy Świętej? Czy mamy świadomość, że na chrześcijańskim Wschodzie w inny sposób odprawiana jest Msza, ale jest to Msza ważna, a tamtejsze wspólnoty – choć mniej liczne od schizmatyckich – są w pełnej łączności ze Stolicą Świętą? Czy mówią nam coś nazwy: ryt dominikański czy ryt kartuski?

Ten numer naszego pisma postanowiliśmy w dużej mierze poświęcić przebogatym tradycjom i symbolom związanym z liturgią Kościoła, by ukazać Wam, Drodzy Przyjaciele, jak ogromnym pięknem i różnorodnością obdarzył Go Pan.

Jeśli spojrzymy na katolicki Wschód, dostrzeżemy przeróżne tradycje. Jedno jest jednak pewne – nasi bracia Koptowie, Chaldejczycy, grekokatolicy i inni, będący w jedności ze Stolicą Apostolską, tak samo kochają Kościół, jak my. W motu proprio Sancta Dei Ecclesia z 1938 roku papież Pius XI pisał: Poszczególne księgi tych różnych liturgii przez swą nienaruszalność od najdawniejszych czasów stają się niezbitym i jasnym dowodem wspólnej wiary…

A gdybyśmy udali się na nabożeństwo do ich świątyń, odkrylibyśmy ogromną głębię liturgii. Niewątpliwie mielibyśmy poczucie obcowania z sacrum. Tym sacrum, którego na Zachodzie, niestety, coraz mniej… Stopniowy zanik poczucia świętości objawia się w coraz częstszej rezygnacji z bogactwa szat liturgicznych, pokłonów, przyklęknięć, adoracji, czyli tego wszystkiego, co człowiek jest winien Swemu Stwórcy i Odkupicielowi. A przecież Jezus Chrystus podczas każdej Mszy Świętej ofiarowuje się za nas. I tylko w Kościele Świętym jest On stale obecny. Dlatego św. Ojciec Pio z naciskiem powtarzał swym duchowym wychowankom: Trzymaj się zawsze mocno Kościoła Świętego, ponieważ tylko on może dać ci prawdziwy pokój, posiadając Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, który jest prawdziwym Księciem Pokoju. (…) Wyjdź z domu i uczestnicz we Mszy Świętej. Świat mógłby istnieć nawet bez słońca, ale nie może istnieć bez Mszy Świętej.

Weźmy sobie do serca te słowa stygmatyka z Pietrelciny. I pamiętajmy także – zwłaszcza w coraz dłuższe październikowe wieczory – o Różańcu. Niech Fatimska Pani, nasza ukochana Matka Różańcowa, wstawia się za nami każdego dnia!

 

W Jezusie i Maryi

 

Bogusław Bajor                                                                                                                                                                                                                                        

podpis redaktora naczelnego

redaktor naczelny

 

 

Kliknij w baner, aby przejść na stronę pisma „Przymierze z Maryją”.

Jeśli chcesz otrzymać najnowszy numer „Przymierza z Maryją”, wystarczy że podasz nam tutaj swoje dane adresowe. Dzięki temu będziemy mogli wysłać do Ciebie „Przymierze” pocztą tradycyjną. 

 

Zapraszamy także na stronę PrzymierzezMaryja.pl, na której znajdziesz teksty z najnowszego oraz wszystkich archiwalnych numerów pisma.

 

Poniżej prezentujemy spis treści aktualnego „Przymierza z Maryją”:

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!