„Pójdźcie do Józefa!"

marzec 2008
„Pójdźcie do Józefa!"

„Pójdźcie do Józefa!"

Wysłaliśmy naszym Korespondentom niemal 193 000 książek Plinia Marii Solimeo pt. „Pójdźcie do Józefa. Życie, przywileje i cnoty świętego Józefa, w świetle Tradycji, Ewangelii i innych dokumentów". Jej główny bohater, słusznie określony przez autora „jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła Katolickiego" otoczony jest ogromną czcią i kultem, napisano do niego nieprzeliczoną masę modlitw i nadano dziesiątki tytułów. Mało kto jednak zastanawia się, dlaczego.

Przybrany ojciec Chrystusa, któremu Ewangeliści poświęcają zaskakująco niewiele miejsca, pokorny i skryty, zawsze gdzieś z tyłu, w tle Jezusa i Maryi, stał się jedną z najważniejszych postaci chrześcijaństwa. Plinio Maria Solimeo analizuje nie tylko biblijny obraz św. Józefa, ale też streszcza to, co napisali o nim teologowie i historycy Kościoła na przestrzeni wieków, zastanawia się nad źródłami kultu i przytacza modlitwy, którymi można praktykować nabożeństwo do tego wielkiego świętego.