Stajemy w obronie rodziny. „Nie” dla zrównania związków partnerskich z rodzinami

lipiec 2024
Stajemy w obronie rodziny. „Nie” dla zrównania związków partnerskich z rodzinami

Stajemy w obronie rodziny. „Nie” dla zrównania związków partnerskich z rodzinami

Aktywiści środowisk LGBT+, działacze lewicowi i część polityków o niby-postępowych poglądach chce wywrócić porządek moralny i zburzyć tradycyjny model rodziny. Dlatego ruszamy z kampanią społeczną pod hasłem „BRONIMY RODZINY. Nie dla związków partnerskich - apel do PSL”, w której chcemy się przeciwstawić niebezpiecznym dla społeczeństwa i narodu pomysłom. W obecnym układzie politycznym w polskim parlamencie to od postawy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego zależeć będzie, czy lewackie cele zostaną przeforsowane i zaczną obowiązywać jako prawo państwowe.

 

Lewicowi politycy i aktywiści forsujący pomysł nadania specjalnych praw jednopłciowym związkom partnerskim za nic mają Konstytucję, chcą zburzyć cywilizacyjny porządek i zachwiać podstawami społeczeństwa. Wszechobecna propaganda środowisk LGBT+ od lat stara się zmieniać społeczeństwo, przestawiać granice kanonów społecznych na niebezpieczne tory i wpływać na świadomość młodego pokolenia.

 

Robią to wbrew Konstytucji RP, wbrew zdrowemu rozsądkowi, za to w zgodzie z naciskami ideologicznych rewolucjonistów „odświeżają” swoje pomysły, których owocem będzie dekompozycja społeczna i prawna, stojąca w sprzeczności z wielowiekowymi normami cywilizacyjnymi. Zrównanie związków jednopłciowych z rodzinami prowadzić będzie także do dopuszczania adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

 

Jak czytamy w art. 18. Konstytucji RP, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.” Jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej powinniśmy więc upominać się o przestrzeganie polskiego prawa i respektowanie zapisanej w Konstytucji ochrony rodziny, małżeństwa i rodzicielstwa. Sprawne państwo nie może pozwalać na łamanie zapisów konstytucyjnych i godzić się na rewolucje ideologiczne, diametralnie zmieniające porządek prawny.

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zawsze sprzeciwiało się próbom zrównania związków partnerskich z prawnie rozumianą rodziną – związkiem mężczyzny i kobiety. Akcja społeczna „BRONIMY RODZINY. Nie dla związków partnerskich - apel do PSL” i zbieranie podpisów pod apelem do Polskiego Stronnictwa Ludowego jest wyrazem odpowiedzialności wobec narodu i państwa, a także dowodem naszego przywiązania do wartości chrześcijańskich, którym zawdzięczamy tożsamość kulturową, narodową i moralność.

 

W treści apelu do liderów politycznych PSL czytamy m.in.: „Zwracam się do Panów jako zaniepokojony obywatel, który dostrzega wielkie zagrożenie dla instytucji rodziny w naszym kraju. Apeluję o stanowczy sprzeciw wobec legalizacji związków partnerskich, w tym związków jednopłciowych oraz wszelkich projektów mających umożliwić homozwiązkom adopcję dzieci. Od ponad 20 lat trwa w naszym kraju próba przeprowadzenia rewolucji obyczajowej, której celem jest prawne zrównanie związków jednopłciowych z małżeństwami. W 2018 roku, z inicjatywy poseł Katarzyny Lubnauer, do głównych postulatów dodano także specjalne prawa dla związków jednopłciowych, w tym możliwość adopcji dzieci. To między innymi dzięki stanowczemu sprzeciwowi posłów Panów partii agenci tęczowej rewolucji wielokrotnie przegrywali ideologiczną wojnę w Sejmie. W obecnej kadencji, znaleźli się Panowie oraz Panów partyjni koledzy i koleżanki pod silną presją ze strony koalicjantów i organizacji związanych z ruchem LGBT. Ich celem jest nie tylko całkowite przewartościowanie instytucji rodziny w naszym kraju, ale również oddanie dzieci w ręce dewiantów! Apeluję do Panów – Prezesa partii, szefa Klubu Parlamentarnego i Marszałka Seniora, który już wcześniej publicznie sprzeciwiał się postulatowi związków partnerskich – abyście zachowali wierność wartościom, do których przywiązanie deklaruje Wasza partia.”

 

Zachęcamy Państwa do włączenia się w akcję obrony polskiej rodziny, podpisanie apelu do liderów PSL oraz o informowanie bliskich o tym ważnym akcie społecznego sprzeciwu wobec zagrożenia dla moralności.