Nasze kampanie
 
Bronimy kościołów

Ataki skrajnie lewicowych, proaborcyjnych bojówek na polskie kościoły w ramach tzw. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, zmobilizowały Stowarzyszenie „Polonia Christiana” do obrony przed profanacjami polskich świątyń i miejsc sakralnych. Aby skoordynować wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli, Stowarzyszenie uruchomiło stronę internetową: ObronaKosciola.pl. Zawiera ona m.in. informacje o napadach na kościoły, figury, pomniki itp., poradnik instruujący jak reagować na agresję, informator przygotowany przez Instytut Ordo Iuris dotyczący zgłaszania przestępstw, materiały pro-life…