Nasze kampanie
 
Poprzyjmy decyzję Trybunału Konstytucyjnego!

Werdykt Trybunału Konstytucyjnego z 22 października, stwierdzający niezgodność z konstytucją tzw. aborcji eugenicznej, wywołał wściekłość wśród zwolenników cywilizacji śmierci. Nagonka, jakiej zostali poddani sędziowie Trybunału, zmobilizowała nas do wyrażenia poparcia dla ich decyzji. Petycję ze słowami wsparcia i podziękowania, zamieszczoną na stronie Popierajmy.pl, jak dotąd podpisało ponad 27 tysięcy osób.