Pobożność Eucharystyczna
 
Zginaj kolana przed Jego chwalebnym tronem!
Ks. Dolindo Ruotolo

Ksiądz Dolindo Ruotolo znany jest przede wszystkim jako autor modlitwy Jezu, Ty się tym zajmij, która jest aktem zawierzenia Zbawicielowi wszystkich problemów z jakimi musimy się mierzyć. Poniższy artykuł pochodzi z jego książki Głęboka przemiana serca w szkole Maryi. Lektura ta jest niezwykłym dialogiem duszy szukającej Boga z Matką Bożą, która jest jej Przewodniczką na tej drodze. Niech te rozważania pogłębią naszą pobożność eucharystyczną!

Maryja do duszy: Jezus nie zadowolił się jedynie otwarciem ci kanałów łask w Sakramentach – On chciał dać ci siebie samego, abyś mogła żyć całkowicie Nim i w Nim. W wigilię Swej Męki zapragnął zostawić ci stały zastaw miłości; wziął odrobinę chleba, połamał go i dał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem Kielich Krwi Mojej. Od tej chwili świat posiadł największy cud – chleb przeistoczony w Jego Ciało i wino przeistoczone w Jego Krew! Z Ciałem i Krwią są także Dusza i Boskość, a zatem gdy pożywiasz się tym Chlebem życia, otrzymujesz tego samego Jezusa, jaki teraz chwalebny żyje w Niebie!

Jezus nie dał ci się na darmo – On przychodzi na ziemię, aby się w ciebie wcielić, aby dać ci swoje życie, aby zaradzić twojej słabości, aby podtrzymywać twoją duszę; ty więc nie możesz narzekać na próżno, że jesteś pozbawiona wszelkiej cnoty, lecz musisz udać się na ucztę życia, aby wyzdrowieć z twych duchowych dolegliwości. Jezusowi nie jest przykro, kiedy widzi cię oziębłą, jeśli jesteś pokorna i wytrwała…

On przebywa tam właśnie po to, aby ogrzać twą oziębłość. Nie stawiaj Mu przeszkód, lecz cała Mu się oddaj i odpocznij w Jego dobroci. Z pewnością Komunia nie pozostaje bezowocna, kiedy przychodzisz do Jezusa przynajmniej ze skruszonym sercem; nie zawsze jednak możesz zauważyć owoce Komunii.

Niestety! Liczne są twe nędze, zakryte przed tobą samą, a Jezus, cierpliwie, stopniowo je usuwa. Ty nie zauważasz tej ukrytej pracy i chciałabyś tylko czuć namacalną żarliwość i być zaspokojona sobą samą. Tym samym uważasz, że Komunia nie wydała w tobie owoców, co nie jest prawdą! Gdyby Jezus dał ci smak i żarliwość przed zaszczepieniem w tobie miłości, byłabyś pustą duszą, błędnym ognikiem!…

Powierz się Jemu, nigdy się od Niego nie oddalaj; im więcej przebywasz w Jego towarzystwie, tym szybciej wypełnisz się Jego życiem. Nie zadowalaj się jedynie przyjmowaniem Go, lecz chodź Go odwiedzać, zginaj kolana przed Jego chwalebnym Tronem, błagaj o Jego błogosławieństwo, zwracaj się do Niego myślą w ciągu dnia, pragnij go duchowo w swoim sercu, módl się, módl się, aby On w Tobie królował.

Akt strzelisty: Niech będzie pochwalony w każdej chwili Przenajświętszy, Boski Sakrament i niech będą Mu składane dzięki.
(…) Przyjmij wynagradzającą Komunię Świętą w intencji tych, którzy są z daleka od Najświętszego Sakramentu.

Ks. Dolindo Ruotolo, Głęboka przemiana serca w szkole Maryi, Wydawnictwo M, Kraków 2018, s. 117–119. Tytuł pochodzi od Redakcji.

Modlitwa św. Tomasza z Akwinu po Komunii Świętej
Dzięki Ci składam, Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże za to, żeś mnie, grzesznika, niegodnego sługę swojego, bez żadnej mojej zasługi, a jedynie z Twego miłosierdzia posilić raczył najdroższym Ciałem i Krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Proszę Cię, niech ta Komunia Święta nie stanie się dla mnie wyrokiem potępienia, ale niech będzie dla mnie zbawiennym zadatkiem Twojego przebaczenia, zbroją mojej wiary i puklerzem dobrej woli. Niech mnie ona uwolni od mych występków, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość, a wzmocni miłość i cierpliwość, pokorę, posłuszeństwo i wszystkie cnoty. Niech mi będzie mocną obroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół tak widzialnych, jak niewidzialnych. Niech całkowicie uspokoi we mnie poruszenia cielesne i duchowe. Niech przez nią mocno przylgnę do Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Niech wreszcie będzie szczęśliwym zakończeniem mojego życia.
Proszę Cię także, abyś mnie, grzesznika, raczył doprowadzić do tej niewymownej uczty, na której z Twoim Synem i Duchem Świętym jesteś dla swoich wybranych prawdziwą światłością, całkowitym nasyceniem, wiekuistym weselem, pełnią szczęścia i radością doskonałą. Amen.