Nasze kampanie
 
Konferencja o Synodzie
Z inicjatywy Instytutu Ks. Piotra Skargi, Krucjaty Młodych oraz Koła Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria”, w dniu 25 listopada w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja pt. Synodalne trzęsienie ziemi. Wzięli w niej udział: prof. Roberto de Mattei (Uniwersytet Europejski w Rzymie), prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN) i prezes włoskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności Julio Loredo.

Profesor de Mattei przedstawił licznie zebranym słuchaczom przebieg III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego rodzinie. Podkreślił, że w trakcie obrad ujawnił się problem traktowania przez część hierarchów tradycyjnej nauki moralnej Kościoła jako zaledwie opinii niektórych środowisk katolickich. W ich mniemaniu istnieje potrzeba, by doktryna dostosowała się do życia.

Kościół ma być światłem dla świata i solą ziemi – mówił Julio Loredo. – Warto zapytać głoszących pogląd, że to Kościół ma brać przykład ze świata: o jaki świat im chodzi. Czy ten odrzucający zasady katolickie, promujący aborcję i związki homoseksualne? – pytał szef włoskiego TFP.

Prof. Kucharczyk, nawiązując do dużej roli kardynała Waltera Kaspera i duchowieństwa krajów niemieckojęzycznych w podważaniu tradycyjnej nauki moralnej podczas synodu, sporą część wystąpienia poświęcił przedstawieniu wpływu, jaki wywiera niemiecka teologia na współczesny katolicyzm. – Kościół w Niemczech od mniej więcej dwudziestu lat pozostaje w schizmie wobec nauczania wiecznego Rzymu – stwierdził prelegent.