Nasze kampanie
 
„Polonia Christiana" po raz 42.

Redakcja katolickiego magazynu „Polonia Christiana” w najnowszym numerze pisma zajęła się analizą niepokojącego zjawiska – kryzysu męskości w Polsce oraz innych społeczeństwach postchrześcijańskich. – Mężczyznę Zachodu wykończyły dwudziestowieczne ideologie – twierdzi zastępca redaktora naczelnego pisma Jerzy Wolak w felietonie rozpoczynającym cykl artykułów poświęconych temu tematowi.

W numerze czytelnicy znajdą także: analizę sytuacji wewnętrznej Rosji dokonaną przez red. Piotra Doerre, artykuł prof. Roberta de Mattei, w którym autor stawia tezę, iż Rzym stanowi główny cel islamskiej ekspansji, felieton Jacka Kowalskiego, przypominający utrwalony w jednym z obrazów Artura Grottgera epizod powstania styczniowego – obronę dworu w Glanowie oraz wiele innych tekstów o tematyce cywilizacyjnej.