Nasze kampanie
 
Nasze kalendarium

Z działalności Klubów „Polonia Christiana”:

• 13 XI – w Łomży zorganizowano projekcję filmu Nie o Mary Wagner oraz spotkanie z jego reżyserem Grzegorzem Braunem.

• 19 XI – w Radomiu wiceprezes Instytutu Sławomir Skiba wygłosił wykład pt. Czy istnieje dzisiaj prawdziwa rodzina?

• 24 XI – w Łomży gościł ks. Grzegorz Śniadoch IBP z wykładem pt. Kościół walczący czy Kościół pielgrzymujący?

• 27 XI w Poznaniu oraz 30 XII w Łomży – Stanisław Krajski wygłosił prelekcję pt. System finansowy Polski – narzędzie rabunku w rękach masonerii.

• 2 XII w Toruniu oraz 9 XII w Opolu – ks. Sławomir Kostrzewa mówił na temat: Zamach na niewinność. Zmasowany atak zła na duszę dziecka.

• 10 XII – we Wrocławiu gościł ks. dr hab. Dariusz Oko. Temat wykładu: Gender. Od tolerancji do totalitaryzmu.

• 13 XII – w Stalowej Woli odbyło się spotkanie z red. Łukaszem Karpielem pt. Po co nam Polska? Po co nam niepodległość?

• 15 XII – w Łomży ks. Tomasz Jochemczyk wygłosił wykład Tradycja i kryzys w Kościele. Doświadczenia europejskie i amerykańskie.

 

Instytut Ks. Piotra Skargi:

• 22 XI – w Radomiu Teatr Nie Teraz zaprezentował spektakl pt. Wyklęci. Organizatorem imprezy był Instytut Ks. Piotra Skargi.

• 26 XI – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się współorganizowana przez Instytut międzynarodowa konferencja naukowa pt. Ignis Ardens. W stulecie śmierci św. Piusa X. Wzięli w niej udział prof. Grzegorz Kucharczyk, prof. Roberto de Mattei i ks. prałat Roman Kneblewski.

 
Krucjata Młodych

• 12 XII – członkowie Krucjaty Młodych oraz Fundacji Pro–Prawo do Życia urządzili pod sklepem EMPiK na rynku wrocławskim manifestację przeciw świątecznej kampanii promocyjnej tej sieci handlowej. Bohaterem grudniowych reklam EMPiK uczynił m.in. satanistę Adama „Nergala” Darskiego oraz jawną zwolenniczkę aborcji Marię Czubaszek.

• 18 XII – przed krakowskim magistratem Krucjata Młodych zorganizowała pikietę przeciw mnożeniu się na terenie historycznego centrum królewskiego miasta klubów erotycznych oraz polityce władz samorządowych tolerującej taki stan rzeczy.