Środowiska – Zwyczaje – Cywilizacje
 
Pan Jezus w Świątyni

Odnalezienie przez Matkę Najświętszą i św. Józefa dwunastoletniego Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej jest być może jednym z najbardziej symbolicznych wydarzeń w Jego życiu… Można postawić taką tezę, ponieważ właśnie wtedy – wiele lat przed rozpoczęciem Swojej Zbawczej działalności – Syn Boży objawił publicznie Swą mądrość.

W tym miejscu można zadać sobie pytanie, dlaczego i w jakim celu poszedł On nauczać w Świątyni? Można przypuszczać, że chciał w ten sposób uzyskać poparcie uczonych w Piśmie, aby później realizować z powodzeniem Swą odkupieńczą Misję.

Jest rzeczą pewną, że odpowiedzi, jakich udzielał uczonym w Piśmie, wprawiały ich w zdumienie. Byli pod ogromnym wrażeniem Jego nauczania. A trzeba pamiętać, że uczeni cieszyli się wielkim autorytetem wśród Żydów odwiedzających Świątynię.

Spójrzmy teraz na ten piękny obraz niemieckiego malarza Heinricha Karla Hofmanna „Jezus w Świątyni".

[Pełny tekst w wersji drukowanej]

Spis treści:
UWAGA!
Przymierze z Maryją
WYSYŁAMY
BEZPŁATNIE!