Nasze kampanie
 
Fantastyczny odzew Polaków na wezwanie do poświęcenia domu Maryi

W Kaplicy Objawień Matki Bożej w Fatimie złożyliśmy pod koniec sierpnia wotum – wielką ozdobną Księgę zawierającą imiona i nazwiska aż 76 111 osób, które odmówiły Akt poświęcenia domu Niepokalanemu Sercu Maryi i powiesiły na ścianach swych mieszkań tabliczkę potwierdzającą poświęcenie ich Matce Bożej. Za wszystkich odmówiliśmy w tym tak ważnym miejscu Różaniec, a następnie zawołaliśmy: Maryjo, oddajemy Ci w opiekę nasze polskie domy! Podkreślić należy, że trwająca trzy lata kampania zaowocowała rozesłaniem 655 000 pakietów z tabliczką i Aktem poświęcenia domu. Tak duże liczby pokazują, jak silnie zakorzeniony jest w naszym katolickim narodzie kult Najświętszej Maryi Panny!