Nasze kampanie
 
Spotkania Klubów "Polonia Chrystiana"

• 1 sierpnia w Starym Sączu miał miejsce przedpremierowy pokaz naszego filmu Wszystkie maski Kremla, a cztery dni później w tym samym miejscu wyświetlaliśmy bardzo dobrze przyjęty przez widzów obraz pt. Rok 1984. Totalitaryzm 2.0.
• 18 sierpnia w Warszawie odbyło się spotkanie z reżyserem i publicystą Dariuszem Walusiakiem pod tytułem Wojna i wiara. 1920.
• 2 września nasi klubowicze w stolicy mogli wysłuchać wykładu Marka Czachorowskiego pt. Homo deus. Nowa religia Doliny Krzemowej?
• 8 września także w Warszawie odbyła się konferencja pt. Pierwszy rozbiór Polski z perspektywy 250 lat z udziałem profesorów Mieczysława Ryby i Grzegorza Kucharczyka.