Nasze kampanie
 
MARSZ PRZECIW UE

Około 300 osób zgromadził marsz, który 15 maja odbył się w Krakowie pod hasłem: „Tak dla Polski! Tak dla Europy! NIE dla Unii Europejskiej!" Organizatorami marszu były: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym oraz Unia Polityki Realnej, Stowarzyszenie KoLiber, Młodzież Wszechpolska i Liga Polskich Rodzin.
Uczestnicy marszu, wśród których zdecydowaną większość stanowili młodzi ludzie, w wielobarwnym pochodzie sztandarów przeszli przy dźwiękach orkiestry dętej spod Krzyża Katyńskiego na Rynek Główny.
Na początku odegrana została „Bogurodzica", zaś wymarsz odbył się przy dźwiękach „Marsz, marsz Polonia". Po drodze ul. Grodzką i dookoła Rynku maszerującym towarzyszyły dźwięki marszy polskich, austriackich i amerykańskich. Skandowano hasła: „Polska zawsze niepodległa!", „Niższe podatki zamiast euroskładki!", „Wczoraj Moskwa dziś Bruksela!". Przechodniom wręczano ulotki i materiały ukazujące prawdziwe skutki ekonomiczne włączenia Polski do UE oraz informujące o zagrożeniach moralnych płynących z tego faktu.
Pod Wieżą Ratuszową po odegraniu Hymnu Państwowego przedstawiciele poszczególnych organizacji przypominali krakowianom, że nie muszą oddawać swego kraju w ręce biurokracji UE, aby stać się Europejczykami, ponieważ Polska była, jest i zawsze będzie częścią prawdziwej Europy. Świadectwem na to jest stary Kraków, który pokazuje czym była niegdyś chrześcijańska Europa.
- UE to nowotwór na ciele prawdziwej Europy. Z dnia na dzień widać, jak ta biurokratyczna struktura staje się ekonomicznym i moralnym bankrutem. Nie dajmy się namówić na wejście do tonącego Titanica - mówił jeden z przemawiających. Po odśpiewaniu „Roty" marsz został zakończony.