Nasze kampanie
 
Niepokalana naszą obroną

W ramach prowadzonej przez SKCh i Instytut im. Ks. P. Skargi akcji „Niepokalana naszą obroną!" rozprowadzany jest Cudowny Medalik, przekazany światu przez Matkę Bożą za pośrednictwem św. Katarzyny Laboure w Paryżu w 1830 roku. Dotychczas dzięki wsparciu naszych dobrodziejów i sympatyków, udało nam się rozprowadzić prawie 300 tys. Cudownych Medalików. Przypomnijmy, że Matka Boża obiecała św. Katarzynie Laboure, że wszyscy, którzy nosić go będą z ufnością, dostąpią wielkich łask. W Polsce wielkim propagatorem Cudownego Medalika był święty Maksymilian Kolbe.