Wydarzenia
 
Oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
W związku z podpisaniem Traktatu Akcesyjnego Polska - Unia Europejska, do którego nie dołączono Wielostronnego protokołu/aneksu, zapewniającego suwerenność polskiego ustawodawstwa chroniącego:
  • życie człowieka,
  • małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny,
  • prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci; oraz zastrzegającego prawo Polski do nie uczestniczenia we współfinansowaniu zbrodni aborcji i permisywnej seksedukacji, oświadczamy, że obrońcy życia będą głosować w referendum przeciwko przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na aktualnie ustalonych warunkach.
Podkreślamy, że jednostronna deklaracja Rządu RP, jak i ostatnio przyjęta uchwała Sejmu RP, nie mają praktycznie, w świetle prawa Międzynarodowego, żadnego znaczenia.
Za Zarząd - prezes dr inż. Antoni Zięba