Nasze kampanie
 
Unia Europejska zagrożeniem dla Cywilizacji Chrześcijańskiej

Już około 70 tysięcy egzemplarzy opracowania pt. „Przystąpienie do Unii Europejskiej: deska ratunku czy pocałunek śmierci dla chrześcijańskiej Polski?" trafiło do polskich domów. Członkowie SKCh im. Ks. P. Skargi wyrażają w nim swoje obawy i wątpliwości związane z procesem integracji europejskiej oraz ewentualnym uczestnictwem w nim Polski. „Czy integracja z Unią Europejską przyczyni się do wypełnienia, czy też zaszkodzi misji, którą Bóg powierzył Polsce, gdy wyrwał ją z mroków pogaństwa i naznaczył jej czoło wodą chrztu świętego?" - pytają członkowie SKCh. Odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama. Unia Europejska jest zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej.