Marksistowska rewolucja kulturowa, która już poczyniła spustoszenia w wschodniej Europie, teraz rozlewa się po naszym kontynencie czerpiąc siłę i inspirację w zachodnich elitach. Gość spotkań Klubów „Polonia Christiana” w Elblągu i Olsztynie, Dariusz Rozwadowski, opowie o problemach poruszanych w jego książkach – rewolucji kulturowej w Kościele i w społeczeństwie. Spotkanie w Olsztynie odbędzie się 29 marca, a następnego dnia w Elblągu.
Niebawem będziemy przeżywali Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, potwierdzające Jego obecność wśród nas. Obecność Syna Bożego w Najświętszym Sakramencie to wielki dar i bogactwo, które dają nam siłę w trudnych chwilach i nadzieję na zbawienie. W dzisiejszym świecie, w którym próbuje się nie tylko zanegować obecność Jezusa wśród nas, ale prowokować profanacje Najświętszego Sakramentu i propagować bluźnierstwa, film „Bóg” przypomina nam wielką prawdę naszej wiary o realnej obecności i darze spotkania z Jezusem w konsekrowanej Hostii.
Gościem poniedziałkowego poranka "Siódma - Dziewiąta", który transmituje szereg rozgłośni katolickich, był Sławomir Skiba. Wiceprezes naszego Stowarzyszenia mówił o ostatnich wydarzeniach, w tym wojnie trwającej na Ukrainie, a także o decyzji papieża Franciszka, który ma zamiar wypełnić prośbę Matki Bożej z Fatimy z 1917 roku oraz o związanych z tym szansach na pokój w Europie. "Watykan wezwał wszystkich biskupów do takiego poświęcenia. Miejmy nadzieję, że dokona się ono według tego, czego oczekiwała Matka Boża" - mówił wiceprezes SKCh.
Współistnienie wielu wyznań i obrządków na ziemiach polskich budowało specyfikę I i II Rzeczpospolitej. Na świadomość mieszkańców dzisiejszej zachodniej części Ukrainy wpływały, w różnym stopniu, dwie postacie – biskup Grzegorz Chomyszyn i arcybiskup Andrzej Szeptycki. Dzisiaj, gdy obecność już milionów obywateli Ukrainy w Polsce zmieniła naszą rzeczywistość, warto poznać uwarunkowania społeczne i religijne, jakie były wspólnym doświadczeniem narodów II Rzeczpospolitej. Radomski Klub „Polonia Christiana” zaprasza na prelekcję prof. Mieczysława Ryby pt. „Kościół i państwo na kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej” w środę 23 marca.
Wojna państw czy różnych wizji porządku światowego? Tragedia wojenna, jakie trwa na Ukrainie to efekt zderzenia różnych systemów politycznych, ale też pewnej próżni w systemie wartości, jaki kieruje decyzjami kremlowskiej ekipy, spersonifikowanej w prezydencie Władimirze Putinie. W czwartek 24 marca o toczącej się „wojnie światów” będzie można podyskutować 24 marca podczas Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie. Prelegentem będzie redaktor Grzegorz Górny.
Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński pełnił prymasowską posługę w latach silnego terroru władz komunistycznych, próbujących zniszczyć lub podporządkować sobie Kościół Katolicki w PRL. O tym, jak Prymas Tysiąclecia widział wówczas patriotyzm i jaką miał wizję katolickiej obecności w życiu publicznym opowie dr hab. Rafał Łatka podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie w czwartek 17 czerwca.
Rewolucyjny pochód przez społeczeństwa, instytucje i kulturę spycha miliony ludzi na manowce materializmu, ale egzystencja w świecie bez Boga i Jego Miłosierdzia zawsze będzie niepełnym przejściem życiowej drogi. Ta prawda naszej wiary i największy przymiot Stwórcy jest i będzie dla nas nadzieją na godne i pełne miłości życie, którego światłem jest przebaczanie przez Boga grzechów popełnionych z powodu ludzkich słabości. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi podjęło się realizacji filmu ukazującego prawdę o Bożym Miłosierdziu. Zbiórka środków na produkcję tego potrzebnego dzieła już trwa.
Dzisiaj w Bratysławie odbyła się uroczystość poświęcenia siedziby organizacji Slovakia Christiana, która prowadzi działalność zbliżoną do Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia Księdza Piotra Skargi. Założona na Słowacji w 2016 roku organizacja chrześcijańska broni tradycyjnego modelu małżeństwa oraz rodziny i staje w obronie wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Siedzibę fundacji poświęcił ks. prof. Dariusz Oko, ceniony teolog, filozof oraz nauczyciel akademicki Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.
1
2
3
4
5
6
7
8
...