Mówienie o „rewolucji zrównoważonego rozwoju” jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ pod pretekstem rozwoju (jaki miały nieść wszystkie rewolucje) kryje się często zerwanie relacji społecznych, zburzenie systemu tradycyjnych wartości i zahamowanie postępu ekonomicznego. Tak działo się w wielu rewolucjach – od bolszewickiej po agrarną rewolucję kambodżańskich komunistów. O współczesnej rewolucji zrównoważonego rozwoju, wpisanej w politykę ONZ, będzie można podyskutować w Poznaniu i Wrocławiu z red. Arkadiuszem Stelmachem na spotkaniach Klubów „Polonia Christiana”.
27 listopada 1830 roku w paryskim klasztorze Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Najświętsza Maryja Panna ukazała się nowicjuszce Katarzynie Laboure i poleciła jej wybić i rozpowszechnić objawiony przez Nią Cudowny Medalik. Czym jest dzisiaj dla nas „Cudowny Medalik” i dlaczego powinniśmy go nosić – o tym będzie można porozmawiać z Bogusławem Bajorem w Krakowie, w czwartek 23 listopada
- Macie i musicie planować świętość, działanie, ale nie życie, bo nie macie władzy, żeby dać życie. Każde dziecko jest bowiem dziełem Boga, a nie człowieka – mówiła śp. Wanda Półtawska. Wielką Polkę, patriotkę, obrończynię życia i małżeństwa oraz przyjaciółkę papieża Jana Pawła II we wtorek 31 października żegnały w Krakowie tłumy osób wdzięcznych za dzieła Jej życia.
W nocy z wtorku na środę zasnęła w Panu dr Wanda Półtawska – kobieta wyjątkowa, będąca wzorem do naśladowania dla osób wierzących, patriotów i wszystkich, którzy stawali do walki o obronę życia człowieka. Była przyjaciółką Jana Pawła II i pracownikiem naukowym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 2 listopada ukończyłaby 102 rok swojego oddanego Polsce i Panu Bogu życia. Wielką Polkę odprowadzimy do Domu Pana we wtorek 31 października. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.00 w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Walczyli o wolną Polskę do 1953 roku. Nie chcieli pogodzić się z wyrokami wydanymi na Polskę w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Stawiali opór hitlerowskim Niemcom, stalinowskiemu Związkowi Sowieckiemu i polskim komunistom, którzy podjęli współpracę z Moskwą. 5 listopada uczcimy Ich pamięć podczas X Krakowskich Zaduszek za Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.
Każda zmiana na scenie politycznej odciska swoje piętno na naszym życiu. Jedne zmiany zachodzą dość szybko, skutki innych widoczne są dopiero po kilku bądź kilkunastu latach. Co zmieni się w Polsce po mocnym skręcie w lewo i możliwym przejęciu władzy przez ugrupowania otwarcie mówiące o „piłowaniu katolików”, rugowaniu religii z przestrzeni publicznej i zmianie programów nauczania na takie, które kształtują młodego człowieka pod „sznyt” globalizacji?
Co kryje się pod pojęciem „zrównoważonego rozwoju” forsowanego przez ONZ przy wsparciu i pod wpływem wielu organizacji ponadpaństwowych? W jaki sposób Kościół powinien bronić tradycyjnych wartości i nie poddawać się polityce wynikającej z „Agendy 2030”? Podczas jubileuszowego XX Kongresu Konserwatywnego wygłoszono referaty mówiące o aktualnych wyzwaniach i zagrożeniach, jakie wdrażane są pod pozorem budowania świata według wizji globalistów o ateistycznych i agnostycznych przekonaniach. Miłym akcentem kongresu poświęconego tematowi „Zrównoważony rozwój nowy totalitaryzm XXI wieku” było wręczenie Nagrdy im. Ks. Piotra Skargi doktor Marguerite A. Peeters, zasłużonej w ujawnianiu prawdziwego oblicza globalistycznej doktryny o antyludzkim charakterze.
Krakowski Klub Wtorkowy, znany w Krakowie od wielu lat jako niezależna społeczno-polityczna inicjatywa dyskusyjna, zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego "Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy". Spotkanie będzie połączone z dyskusją z red. Tomaszem Kolankiem – reżyserem filmu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...