Strony Maryjne
 
Matka Boża Tartakowska (Łukawiecka)
Marcin Więckowski

Ten obraz Najświętszej Maryi Panny autorstwa nieznanego włoskiego malarza powstał na początku XVII wieku. Malowidło zostało zamówione przez gałąź rodu Potockich z Tartakowa pod Sokalem. Obraz cudem ocalał z pożaru, który w 1727 roku strawił rodowy pałac, a pół wieku później, po bezpotomnej śmierci Stanisława Władysława Potockiego, trafił do miejscowego kościoła św. Michała Archanioła. Tam niemal od razu zasłynął cudami. W marcu 1765 roku z oczu Matki Bożej Tartakowskiej popłynęły krwawe łzy, a w tym samym czasie widoczna była także jasna łuna nad kościołem. W 1777 roku obraz został oficjalnie uznany przez Kościół za cudowny. W zachowanej księdze parafialnej opisano 407 cudów dokonanych za przyczyną Matki Bożej Tartakowskiej.


W 1944 roku Tartaków znalazł się na terytorium Związku Sowieckiego. Dzięki siostrom służebniczkom cudowny obraz wywieziono do ich domu generalnego w Dębicy. Tam został odnaleziony przez abp. Eugeniusza Baziaka, byłego metropolitę zlikwidowanej po wojnie archidiecezji lwowskiej. Za jego staraniem w 1963 roku łaskami słynący wizerunek przeniesiono do Łukawca, wsi pod Lubaczowem, w pobliżu której osiedliło się wielu przesiedleńców z Tartakowa. Od tego momentu Maryja Tartakowska odbiera też cześć jako Matka Boża Łukawiecka.


3 czerwca 1991 roku obraz został uroczyście koronowany na rynku w Lubaczowie przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego czwartej pielgrzymki do Ojczyzny.

Wielkim czcicielem Matki Bożej Tartakowskiej okazał się urodzony w Łukawcu abp Mieczysław Mokrzycki, obecnie metropolita odrodzonej archidiecezji lwowskiej. Przez lata czynił on wielkie starania, aby Maryja powróciła do Tartakowa w oficjalnej kopii obrazu, którą poświęcił papież Jan Paweł II w 2004 roku. Jednak kościół św. Michała Archanioła, po wojnie opuszczony i zamieniony w magazyn, nie mógł jej przyjąć aż do zakończenia z trudem prowadzonego remontu. 6 lipca 2019 roku kopia cudownego wizerunku wreszcie wróciła do starego miejsca kultu, a 5 lipca 2020  roku abp Mokrzycki nadał tamtejszemu kościołowi tytuł Sanktuarium Matki Bożej Tartakowskiej.