Miejsca sakralne
 
Św. Mikołaj z Kryłowa
Adam Kowalik

Świętego Mikołaja znamy przeważnie jako opiekuna dzieci, niecierpliwie wypatrywanego przez kilkulatków w nocy z 5 na 6 grudnia, gdy odwiedza je i obdarza prezentami, a także patrona dzieł miłosierdzia. O tych rolach biskupa Miry pisaliśmy już niejednokrotnie na łamach „Przymierza z Maryją”. Ale to nie wszystkie „zadania” powierzane przez wiernych świętemu.

Dawniej, gdy ziemie polskie gęściej niż dziś porastały lasy, poważnym problemem ludzi zamieszkujących odległe sioła były watahy wygłodniałych wilków, które chętnie wykradały z obór i pastwisk zwierzęta hodowlane, a niekiedy atakowały podróżnych przemieszczających się powozami konnymi czy saniami. Troskę o bezpieczeństwo inwentarza domowego, a także swoje własne, ludzie powierzali św. Mikołajowi, modląc się do niego m.in. o ochronę przed wilkami. [...]

Pełny tekst w wydaniu papierowym